Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Valmiita opinnäytetöitä ja tutkimuksia
 
Opinnäytetyöt (PDF:nä)
- Heikkinen, Piirainen:
Terve suu hyvinvointisi tukena
- Syömishäiriöaiheisia opinnäytetöitä (PDF-listana,
päivitetty 1.3.2018)
Ohjeet opinnäytetöitä tekeville >>

 

Syömishäiriöaiheisia opinnäytetöitä

Seuraavaan listaan on koottu syömishäiriöaiheisia opinnäytetöitä. Opinnäytteet ovat aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Vanhin listan opinnäyte on valmistunut vuonna 2000, tämä rajaus tiedon suuren määrän vuoksi ja tuoreuden takaamiseksi. Lista on kerätty netistä löytyneistä sekä Syömishäiriöliitto - SYLI ry:lle ilmoitetuista opinnäytetöistä ja se ei sisällä jokaista valmistunutta opinnäytetyötä. Listalta puuttuneesta opinnäytteestä, vastavalmistuneesta tai vanhemmasta, voit ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen info(at)syomishairioliitto.fi. Kiitos, että autat meitä pitämään listan ajan tasalla!

Tämän listan voi ladata omalle koneelle tulostusystävällisenä PDF-tiedostona.

Lista on päivitetty 1.3.2018. Uusimman kohdalla lukee Uusi.

Uusi 10/2017 "Että siellä on niinku niitä ihmisiä, jokka on sen niin läheltä nähny ja kokenu": Syömishäiriöön sairastuneiden läheisten kokemuksia vertaistukitoiminnasta. Seppä, Annika; Tohni, Jenni-Maria. Opinnäytetyö. SeHAMK Sosiaali- ja terveysala. Sosionomi (AMK).

6/2017 Laiha paratiisi – anoreksian säännöt, rituaalit ja funktiot. Mela, Matilda. Pro gradu -tutkielma. Teologinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

5/2017 Syömishäiriöön sairastuneiden läheisten kokemuksia sairaudesta ja siihen saadusta hoidosta. Raatevaara, Anna. Opinnäytetyö. Sairaanhoitajakoulutus. Laurea-ammattikorkeakoulu.

2/2016 "Kun mä syön paljon ni mä oon vahva." Ruoan ja sukupuolen merkitykset syömishäiriöön sairastuneiden miesten puheessa. Hyvönen, Henri. Pro gradu -tutkielma. Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Helsingin yliopisto.

1/2016 Syömishäiriöiden yhteys raskaanaolevaan äitiin ja kehittyvään sikiöön. Heide, Laura ja Nieminen, Julia. Opinnäytetyö. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Kätilön (AMK) tutkinto-ohjelma. Jyväskylän ammattikoulu.

11/2015 Epätyypilliset syömishäiriöt FinnTwin16-aineiston nuorilla naisilla. Lehtokari, Vilma-Lotta. Pro gradu -tutkielma. Ravitsemustieteen osasto. Elintarvike- ja ympäristötieteen laitos. Helsingin yliopisto.

10/2015 Läheiseni sairastaa syömishäiriötä: omaisten kokemuksia. Sahlman, Ilta; Lappalainen, Henna. Opinnäytetyö. Hoitotyön koulutusohjelma. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Savonia-ammattikorkeakoulu.

5/2015 Syömishäiriökuntoutujan elämän tilanteisiin osallistumista edistävät toimintakykytekijät ICF-luokituksen avulla kuvattuna. Eronen, Venla. Opinnäytetyö. Toimintaterapeutti YAMK. Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

4/2015 "Kai mä oon tämmöisenä ihan ok" – Kiva keho -ryhmä edistämässä nuorten naisten positiivista kehonkuvaa. Järvenpää, Heidi; Kilkki Olga. Opinnäytetyö. Fysioterapian koulutusohjelma. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

2/2015 Syömishäiriöpotilaat ravitsemusterapeutin vastaanotolla – potilastyytyväisyyskyselyn kehittäminen ja koekäyttö. Kalajoki, Leija-Lotta. Ravitsemustieteen pro gradu -tutkielma. Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto.

1/2015 Syömishäiriötä sairastaneiden äitien kokemuksia äitiysneuvolasta saamastaan tuesta. Vatanen, Hannelin; Väisänen, Susanna. Opinäytetyö. Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitotyö. MAMK.

10/2014 Aikuisten syömishäiriöpotilaiden kokemuksia hoidosta. Nikkilä, Jere; Laajapuro, Janna; Rask, Emilia. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Hoitotyön koulutusohjelma.

6/2014 "Vain paranemalla voin saada itseni takaisin" – syömishäiriödiskurssit suhteessa syömishäiriön kulkuun ja toipumiseen. Välimäki, Sallamaarit. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.

5/2014 "Lievästi alipainoinen läski". Diskurssianalyyttinen tutkimus syömishäiriö- ja laihduttamispuheesta pro ana -blogeissa. Makkonen, Mari. Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

5/2014 Kyselytutkimus syömishäiriötä sairastavien ja sen keinoin oireilevien hoitokokemuksista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tegelman, Tuuli. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

ARTIKKELI Janne Alaloukusan pro gradu -työstä (Tampereen Yliopisto) käsittelee psykofyysistä kuntoutusta syömishäiriöisten fysioterapiassa fenomenologisesta näkövinkkelistä.

12/2013 "Valoa sydämen silmille": Draamatyöpajat syömishäiriöpotilaille. Purontaka, Krista; Majanen, Amanda. Opinnäytetyö. Centria ammattikorkeakoulu. Keski-Pohjanaamaan ammattikorkeakoulu.

12/2013 Syömishäiriötä sairastavien kuntoutujien kokemuksia psykofyysisestä fysioterapiasta. Alajoki, Katariina ja Karttunen, Liisa. Kehittämistehtävä, Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot. Tampereen ammattikorkeakoulu.

4/2013 Hoitajan persoonallinen kyvykkyys ratkaisee - anoreksiaa sairastavien kokemuksia autetuksi tulemisesta psykiatrisen osastohoidon aikana. Paappanen, Jukka. Pro gradu -tutkielma. Hoitotiede. Hoitotyön johtaminen. Terveystieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto.

1/2013 Allianssikatkosten esiintyminen ja käsittely bulimia-asiakkaan psykoterapiassa. Saarenpää, Sari. Kognitiivisen psykoterapian VET-lopputyö. Julkaistu kognitiivisen psykoterapian tieteellisessä verkkolehdessä no 1/2013 (alkaen sivulta 49).

"Lapseni lasin takana" - Vanhemman kokemus nuoren sairastaessa syömishäiriötä. Heinonen, Niina ja Riippa Minna. Opinnäytetyö. Centria Ammattikoulu, Hoitotyön koulutusohjelma.

5/2012 Musiikkiterapia syömishäiriöistä kuntoutumisen tukena. Elo, Emily. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma, Musiikkiterapian suuntautumisvaihtoehto, Tampereen ammattikorkeakoulu.

3/2012 Kartoitus opettajien syömishäiriöitä koskevista kokemuksista, tiedoista ja asenteista. Känsälä, Hanna-Mari. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osasto.

12/2011 "Ihan aluksi en edes ymmärtänyt, että kyse oli sairaudesta eikä tyttäreni itsepäisyydestä." Omaisten saama tieto ja tuli läheisen sairastaessa syömishäiriötä. Lotta Levälä, Katja Näätänen. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.

12/2011 Vertaistukiryhmätoiminnan käynnistäminen syömishäiriätä sairastavien läheisille. Elina Mäkelä. Opinnäytetyö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma / sosiaalinen koulutus.

11/2011 Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia. Parkkali, Susanna. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, Hoitotieteen laitos.

10/2011 Anoreksian vaarat: Opas ja luento koululaisille. Arnell, Salla ja Langhed Maija, Vaasan ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma.

4/2011 Rakas, ystävä. Kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoihin kohdistuva tuki syömishäiriöitä sairastaville ja heidän puolisoilleen. Diallo, Sonja ja Näräkkä Ritva. Metropolia Ammattikorkeakoulu, toimintaterapian koulutusohjelma.

2/2011 Kartoitus häiriintyneen syömisen yleisyydestä ja syömishäiriöiden tunnistamisesta nuorten aikuisten keskuudessa. Kynnäs, Petra ja Taavitsainen, Tiina. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

2010 "Yksikään auttava käsi ei ole liikaa". Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tue antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä. Mikkonen, Tuija. Diakonia-ammattikoulu, Diak Etelä Helsinki. Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja (AMK).

11/2010 "Kukaan ei koskaan kertonut minulle mitään..." Sisarusten asema ja tukeminen, kun perheessä on syömishäiriö. Mehto, Henna. Opinnäytetyö, Jyväskylän AMK.

11/2010 Treating eating disorders : the feasibility, acceptability, and clinical outcomes of a computer-assisted intervention based on acceptance and commitment therapy. Koskinen, Marja. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos.

11/2010 Syömishäiriö matkakumppanina selviytymispolulla. Viitakorpi, Katariina. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos.

11/2010 "Koin sen olevan älykkäiden tyttöjen sairaus": Syömishäiriöön johtaneet elämäntapahtumat miehellä ja miehinen identiteetti. Lampikoski, Elina.

2010 Syömishäiriötä sairastavan nuoren kohtaaminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Liimatainen, T. ja Häkkinen, S. Savonia AMK.

2010 Ironiaa, käyttöohjeita ja puuttuvia naisia. Naistenlehtien naiskuvien merkityksiä syömishäiriöromaaneissa. Mikkola, Hanna. Naistutkimus-Kvinnoforskning 23:1

6/2010 Liian laiha äidiksi? - Syömishäiriöiden vaikutus hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen. Liimatainen, Eeva-Leena & Pihlman, Tiina.

11/2009 Kognitiivisen käyttäytymisterapian soveltaminen aikuisen anoreksia- ja bulimiapotilaan psykiatrisessa vuodeosastohoidossa. Valtonen, Ulla. Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttiopintojen (ET) lopputyö, Joensuun Yliopiston Täydennyskoulutuskeskus.

11/2009 Bulimiaa sairastavien nuorten kokemuksia opiskeluterveydenhuollon palveluista. Keränen Meeri. Rovaniemen ammattikorkeakoulu, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto.

10/2009 Ambivalenssi anoreksiaa sairastavan nuoren kognitiivisessa psykoterapiassa. Dimitroff Sirja & Eroma Marja. Artikkeli. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2009, 6 (2), 181-212.

6/2009 Anoreksian ravitsemushoito anorektikon kokemana. Salmesvirta, Tanja. Laurea-ammattikorkeakoulu, palvelujen tuottaminen ja johtaminen, ravitsemuspalveluiden johtaminen.

6/2009 Terveydenhoitajat avainasemassa nuorten päihdeongelmien ja syömishäiriöiden hoidossa. Yli-Pietilä, Johanna. Satakunnan ammattikorkea, hoitotyö.

5/2009 Anoreksiapotilaan hoito ja psykodynaaminen viitekehys Lahden psykiatrian poliklinikalla. Koistinen Saila. Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus. Yksilöpsykoterapiakoulutus koulutetuille perheterapeuteille.

Kartoitus 9-luokkalaisten häiriintyneen syömisen tunnistamisesta, tietämyksestä ja avun hakemisesta Jyväskylässä.ääää Lindsberg, Anni & Parkkonen Mirka Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

5/2009 Syömishäiriötä sairastavien nuorten kokemuksia saamastaan tuesta sairauden aikana. Kalkeala, Saara & Pilvi Laitinen & Terhi Viik. Lahden ammattikorkeakoulu, hoitotyö.

4/2009 Anoreksia nuoren elämäntapana - haaste terveydenhoitajalle, Jääskeläinen, M. & Sirviö, J.

4/2009 Terveydenhoitajien kokemuksia syömishäiriöiden ennaltaehkäisystä ja tunnistamisesta kouluterveydenhuollossa. Turunen, Henna. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, terveydenhoitotyö.

4/2009 Anoreksia nuoren elämäntapana - haaste terveydenhoitajalle. Terveydenhoitajien kokemuksia anoreksiasta kärsivien tyttöjen kohtaamisesta yläkoulussa. Jääskeläinen, Maria & Jenni Sirviö. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, hoitotyö ja terveydenhoitotyö.

3/2009 Asiakaspalaute hoidon laadunarvioinnin menetelmänä: Kyselylomakkeen tuottaminen syömishäiriöpotilaiden asiakaspalautteiden kokoamiseen. Niemi, Anniina. Laurea-ammattikorkeakoulu, Kriiseistä selviytyminen - hanke.

3/2009 Kahdeksasluokkalaisten näkemys kehonkuvasta ja tiedot syömishäiriöistä. Mäkilä, Heidi. Satakunnan ammattikorkeakoulu, hoitotyö.

3/2009 Ruumiillisuus tyttöjen lehtien neuvontapalstoilla. Turtiainen, Tanja. Jyväskylän yliopisto, journalistiikan pro gradu.

2/2009 Syömishäiriöiden biologiset, psykologiset ja sosiaaliset riskitekijät. Enqvist, Nina & Anna Kaskinen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, terveydenhoito.

2009 "Loppujen lopuksi painolla ei ole merkitystä, kun on itsellä hyvä olla." Paino- ja elämänhallintakurssin arviointi ja kehittäminen. Kivelä, Antti. Lahden ammattikorkeakoulu, liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma.

2009 Kielletyt tunteet: Syömishäiriökeskuksen potilaiden kokemuksia. Pulkkinen, Petra & Tiina Seikku & Petra Syrjälä. Laurea-ammattikorkeakoulu, sosiaaliala, psykososiaalinen asiakastyö.

6/2008 Arjen sisällöt ja vertaistuki. Kuvauksia syömishäiriöitä sairastavien internetin keskustelupalstalta. Viiala, Marjukka. Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen laitos, Preventiivinen hoitotiede. Pro gradu -tutkielma.

6/2008 Vapaaksi anoreksian kahleista. Narratiivinen tutkimus selviytymispoluista. Savukoski, Marika. Acta Universitatis Lapponiensin 142. Rovaniemi Lapin yliopisto. 2008 (Katso myös Sosiaaliportin linkki.)

5/2008 Anoreksiaa sairastavien kokemuksia saamastaan hoidosta. Heikkinen, Pauliina. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, hoitotyö.

5/2008 Hoitohenkilökunnan näkemyksiä anoreksiapotilaan perhehoitotyöstä lastenosastolla. Kokkonen, Anu & Emilia Mäkinen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hoitotyö.

5/2008 Tutkimusmatka omaan kehoon: Anoreksiasta kuntoutuvien kokemuksia omasta kehosta ja luovan tanssin prosessista. Järvinen, Hannele. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, fysioterapia.

2008 Toisen asteen opiskelijoiden näkemys kehonkuvasta ja tiedot syömishäiriöistä. Leino, Mirva. Satakunnan ammattikorkeakoulu, hoitotyö.

2008 Anoreksia ja bulimia nuorten hoitotyössä. Korhonen, Hanna & Satu Pirinen & Katja Rissanen & Tiina Salokoski. Laurea-ammattikorkeakoulu, hoitotyö.

2008 Anoreksia ja bulimia nuorten hoitotyössä -opas Korhonen, Hanna & Satu Pirinen & Katja Rissanen & Tiina Salokoski. Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 13.

2008 Keppiä vai porkkana?: opettajan rooli syömishäiriöisen oppilaan tukijana. Hakkarainen, Anniina. Lapin yliopisto, luokanopettajan koulutusohjelma, pro gradu.

2007 Mistä on pienet tytöt tehty? Syömishäiriöisten tyttöjen ja heidän naiseksi kasvamisensa representoiminen suomalaisessa nykynuortenkirjallisuudessa. Mikkola, Hanna. Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma. Suomen kieli ja kulttuuritieteet. Joensuun yliopisto.

5/2007 Nuorten syömishäiriöt: Syömishäiriöisen kohtaaminen. Saarinen, Liisa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen erityisopettajakoulutus, kehittämishankeraportti.

3/2007 Sairaan terveellistä: Nuorten käsityksiä ja kokemuksia ortoreksiasta. Santala, Elsi. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen pro gradu.

2007 Karkaako kauneus käsistä? Lasten käsityksiä mainonnan idealisoiduista ulkonäköstereotypioista. Mäkirinne, Maija. Helsingin kauppakorkeakoulu, markkinoinnin pro gradu.

2007 Tapaustutkimus nuorten naisten syömishäiriö- ja liikuntakokemuksista. Pekkarinen, Jaana. Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteen laitos.

6/2006 Valmentajan käsitys huippu-urheilijan syömiskäyttäytymisestä, painonhallinnasta ja terveyden seurannasta. Vallittu, Elina. Jyväskylän yliopisto, liikuntafysiologian pro gradu.

4/2006 Hävettävä minä: Häpeän merkityksiä Siskonmakkarat - Miltä syömishäiriö tuntuu - teoksen omaelämäkerrallisissa teksteissä. Maikku, Henriikka. Helsingin yliopisto, naistutkimus.

3/2006 Syömishäiriötä sairastavan yli 18-vuotiaan avunsaanti ja sen kehittäminen Jyväskylässä. Taakala, Linda. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala.

2006 Syömishäiriö perheen arjessa: vanhempien kokemuksia selviytymisestä. Kojama, Katja & Henna Lautanen. Jyväskylän yliopisto, kasvatustiede, pro gradu.

11/2005 Seksuaalisuus ja syömishäiriöt. Kallio, Maarit. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, seksologin ammatilliset erikoistumisopinnot.

11/2005 Anoreksiapotilaan hoito perheterapeuttisesta näkökulmasta Lahden psykiatrian poliklinikalla. Koistinen, Saila. Päijät-Hämeen kesäyliopisto, erityistason perheterapiakoulutus.

2005 Apua anoreksiaan: opas nuorille ja läheisille - projekti. Kamula, Johanna & Anni Säkkinen & Tarja Törmälehto. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikko, diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusala, sairaanhoitaja.

2005 Syömishäiriöt - balettimaailman tabu? Tutkielma syömishäiriöiden ja baletin yhteydestä harrastajien, erikoiskoulutusopiskelijoiden ja ammattilaisten keskuudessa. Parkkonen, Anita. Savonia-ammattikorkeakoulu, tanssinopettajan tutkinto.

2005 Älä myy naiselle kaunista vaatetta, myy hänelle ajatus kauniista naisesta! fenomenologinen tutkimus nykyajan aikakausilehtimainosten naisen kauneusihanteesta ja mainoksen anatomiasta. Ansamaa, Noora. Lapin yliopisto, kauppatieteet, pro gradu.

4/2004 Anoreksiapotilaan tutkiminen eri fysioterapiayksiköissä fysioterapeutin tutkimana. Andersson, Mere. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, erikoistumisopinnot, mielen terveyttä tukeva fysioterapia.

3/2004 Kokemukset epätyypillisestä syömishäiriöstä -syömishäiriö osana arkea ja tehtävät, joita häiriö palvelee. Christiansen, Jenni & Kirsi Pessi. Tampereen yliopisto, psykologian pro gradu.

1/2004 Syömishäiriötä sairastavan nuoren vanhempien käsityksiä hoitohenkilökunnalta saamastaan tuesta. Leppänen, Maria. Sosiaali- ja terveysalan Porin yksikkö, hoitotyö.

2004 Vanhempien kokemuksia lapsen anoreksia nervosasta.. Rantanen, Kati. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusala, sairaanhoitaja.

2003 Kilot kuriin vedellä ja näkkileivällä. 9-luokkalaisten tyttöjen käsityksiä ja kokemuksia laihduttamisesta ja painonhallinnasta. Hotti-Heikkinen, Sirkku & Sanna Sekki. Jyväskylän yliopisto, terveyskasvatuksen pro gradu.

2003 Sairaan kaunis: fenomenologinen tutkimus kauneusihanteista ja syömishäiriöistä. Idström, Raili & Netta Valli. Lapin yliopisto, kasvatustiede, pro gradu.

8/2002 6-luokkalaisten anorektiset asenteet. Kallioinen, Katriina. Kasvatustieteen pro gradu.

6/2000 Anoreksia nervosaa sairastavan nuoren tukeminen nuorisopsykiatrisella osastolla: haastattelututkimus nuorten kokemuksista. Kuosmanen, Pasi. Kuopion yliopisto, hoitotieteen laitos, hoitotyön johtamisen koulutus.

5/2000 Päiväosastohoito osana paranemisprosessia: syömishäiriöpotilaiden kuvaukset itsestään, ongelmastaan, masentuneisuudestaan ja ahdistuneisuudestaan sekä sosiaalisista suhteistaan. Juntunen, Pauliina. Jyväskylän yliopisto, psykologian pro gradu.


Väitöskirjoja

Falk, Hanna.Hoitokeskusteluja anorektikon kanssa voi parantaa. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta. 2013.

Mikkola, Hanna. "Tänään työ on kauneus on ruumis on laihuus" Feministinen luenta syömishäiriöiden ja naissukupuolen kytköksistä suomalaisissa syömishäiriöromaaneissa. Itä-Suomen yliopisto. 2012.

Isomaa, Rasmus. Eating Disorders, Weight Perception, and Dieting in Adolescence. Åbo Akademi, kehityspsykologia. 2011.

Raevuori, Anu. Male eating disorders and related traits: Genetic epidemiological study in Finnish twins. Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. 2009.

Savukoski, Marika. Vapaaksi anoreksian kahleista. Narratiivinen tutkimus selviytymispoluista. Acta Universitatis Lapponiensin 142. Rovaniemi Lapin yliopisto. 2008 (Katso myös Sosiaaliportin linkki.)

Puuronen, Anne. Rasvan tyttäret. Etnografinen tutkimus anorektisen kokemustiedon kulttuurisesta jäsentymisestä. Helsinki. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja. 2004


   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot