Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Pohjanmaan-SYLI ry
 
Toiminta
- Vapaaehtoistoiminta
- Jäsenyhdistykset
 
* Pohjanmaan-SYLI ry
 
** Tiedotteet
** Tapahtumat
 
** Vertaistuki
 
*** Seinäjoki
 
*** Vaasa
 
** Yhteystiedot
 
Pohjanmaan-SYLI ry Facebookissa

Tervetuloa Pohjanmaan-SYLI ry:n sivuille!


Yhteydenotot:
Puheenjohtaja Marika Uusi-Illikainen, pjpohjanmaa (a) nettisyli (piste) fi


Pohjanmaan-SYLI ry:n HALLITUS 2018:

Puheenjohtaja Marika Uusi-Illikainen
Helena Pohjasniemi, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja
Maria Pohjoispää, sihteeri
Susanna Eriksson-Nummela
Riikka Suorajärvi-Bron
Liinu Latva-Hakuni
Pirta Niemelä, varajäsen


Yhdistys lyhyesti

Pohjanmaan-SYLI ry:n toimialue on Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Yhdistys on perustettu 15.2.1999 ja on merkitty yhdistysrekisteriin 18.3.2004. Yhdistys on valtakunnallisen Syömishäiriöliitto – SYLI ry:n jäsenyhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan toimia sairastuneiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja tukijana, edistää syömishäiriöön sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta, tehdä sairauden erityispiirteitä tunnetuksi ja toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana. Yhdistys järjestää jäsenryhmilleen vertaistukitoimintaa, luento- ja koulutustilaisuuksia sekä virkistystoimintaa. Pyrkimyksenä on kaikin tavoin lievittää syömishäiriöön sairastuneiden, heidän perheidensä ja läheistensä eristäytymistä, ahdistusta ja häpeää, sekä korostaa koko perheen ja läheisten huomioimisen tärkeyttä syömishäiriöiden hoidossa. Yhdistyksen toiminta perustuu täysin vapaaehtoistoimintaan. Hallinnollisiin tehtäviin yhdistys saa jonkin verran apua kattojärjestö Syömishäiriöliitto – SYLI ry:ltä.

Toiminta
- Sairastuneiden ryhmätoiminta (Ei tällä hetkellä toimintaa)
- Läheisten ryhmätoiminta (Seinäjoki, Vaasa)
- Kokemuspuheenvuorot eri tilaisuuksissa
- Tukea ja neuvontaa
- Tapahtumat ja tilaisuudet

Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat 15 vuotta täyttäneet syömishäiriöön sairastuneet, syömishäiriöisten läheiset ja muut asiasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt. Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä 15 vuotta täyttäneet yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Vuoden 2017 lopussa jäseniä oli yhteensä 52. Huomionarvoista on, ettei jäsenmäärässä näy kaikki toimintaan osallistuvat, koska vertaistukiryhmiin osallistuvia ja muusta yhdistyksen avoimesta toiminnasta (ryhmät ja neuvonta ym.) hyötyviä ei velvoiteta liittymään yhdistyksen jäseniksi.

Vertaistuki
Vertaistukiryhmät ovat yhdistyksen perustoimintaa. Avoimet ja maksuttoman ryhmät ovat tarkoitettu kaikille paikkakunnalla tai lähialueilla asuville syömishäiriöön sairastuneille ja/tai siitä jo toipuneille nuorille ja aikuisille, sekä heidän läheisilleen.

Yhdistyksen talous
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksutuloihin ja avustuksiin.
Vuoden 2018 jäsenmaksu varsinaiselta jäseneltä on 20 €, kannatusjäseneltä 25 € ja yhteisöjäseneltä 50 €.

LISÄTIETOJA:
Pohjanmaan-SYLI ry
Puheenjohtaja Marika Uusi-Illikainen
pjpohjanmaa (a) nettisyli (piste) fi
puh.044 0350865

Liity jäseneksi!


   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot