Kausittainen kehonkuva ja syömishäirioireilu

oranssilla taustalla valkoinen laatikko jossa mustaa tekstiä
7.4.2022

Kausittainen kehonkuva

”Kausittainen kehonkuva” viittaa kehotyytymättömyydessä esiintyvään vaihteluun suhteessa vuodenaikoihin, etenkin kesään ja talveen. Termin ovat esitelleet Griffiths ym. tutkimusartikkelissaan vuodelta 2020. Vaikka kirjoituksessamme termi esitellään siitä näkökulmasta, että sen natsaamista omaan kokemukseen voi pohtia sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta, koostui alkuperäisen tutkimuksen kohderyhmä seksuaalivähemmistöihin kuuluvista miehistä. 

Tutkimus osoitti, että kesäisin kehotyytymättömyys oli korkeimmillaan. Tähän esiteltiin neljä vaikuttavaa mekanismia: median mainoskuvat, somevertaisten luoma paine, tunne oman kehon näytillä olemisesta ja ulkonäön vertailu. Talvella yhtä korkeaa kehotyytymättömyyttä ei havaittu.  

Syömishäiriötä voi sairastaa ilman ruumiinkuvan häiriintymistä ja jatkuvaluonteista kehotyytymättömyyttä. Nämä voivat myös esiintyä syömishäiriötä sairastaessa, edeltää syömishäiriöön sairastumista, toipumisen lomassa ja sen jälkeenkin.

Tyytymättömyys omaan kehoon ja ruumiinkuvanhäiriöt voivat vaikeuttaa syömisen ja liikkumisen muassa ihmissuhteissa ja yleisemminkin sosiaalisissa tilanteissa toimimista. 

Syömishäiriöoireilun vahvistuminen suhteessa kehotyytymättömyyteen?

Kun kausittaisen kehonkuvan ideaa soveltaa syömishäiriöiden kontekstiin, olisi aika loogista, että syömishäiriöoireilun voimakkuuden vaihteluun vaikuttaisi myös vuodenaikojen mukana kulkevat kehonkuvaan vaikuttavat mekanismit, kuten mainonnan sisällöt.

Esimerkiksi kesän tullessa ja mainosten tuutatessa ulos laihdutuskamaa ja salijäsenyystarjouksia monipuolisen kyvykkäine kehokuvastoineen, kehotyytymättömyys lisääntyy, mikä voisi vaikuttaa myös syömishäiriöoireiden koettuun vahvuuteen. Tämä taas voisi edistää sosiaalisissa tilanteissa olemisen vaikeutta ja lisätä omiin oloihin vetäytymistä, mikä taas voisi kehämäisenä efektinä edelleen vaikeuttaa syömishäiriöoireita.

Mikäli vuodenaikojen vaihtelun ja syömishäiriöoireiden vahvistumisen välillä on vaikutussuhde, olisi tämä tärkeä seikka huomioida esimerkiksi hoitokontaktien pysyvyyden takaamisessa kesäisin, jolloin kehotyytymättömyys saattaa välittää voimakkaammin koettua syömishäiriöoireilua.

 

Anna Penttilä

viestintäkoordinaattori

Syömishäiriöliitto – SYLI 

Arkistot

Archives

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *