Syömishäiriö haastaa myös ammattilaisen jaksamista

Miehen varjo ja kottikärry. Näyttää kuin mies työntäisi kottikärryjä varjon perusteella.
20.4.2020

Iso joukko eri alojen ammattilaisia kohtaa työssään syömishäiriöitä sairastavia ja sairastuneiden läheisiä. Usein syömishäiriöt koetaan tunteita herättävänä ja ehkä jopa jollain tavalla hankalana aiheena. Koska syömishäiriöön sairastuminen tai siitä toipuminen harvoin on yksioikoinen asia, on selvää, että se herättää ammattilaisissakin monenlaisia tunteita. Tunteiden herääminen sinänsä on luonnollista. Olennaista on se, kuinka näiden tunteiden kanssa toimii.

Tärkeintä on muistaa, että tunteiden, myöskään negatiivisten tunteiden herääminen ei missään tilanteessa oikeuta sairastuneen tai läheisen epäkunnioittavaan kohtaamiseen. Sensitiivinen ja arvostava kohtaaminen kuuluu kaikille, tilanteesta ja taustasta riippumatta.

Kuinka siis toimia, kun ammattilaisena huomaat, että syömishäiriöiden kohtaaminen herättää sinussa negatiivisia tai ristiriitaisia tunteita, ehkä ärtymystä, turhautumista tai jopa vihaa?

1. Kiinnostu omista reaktioistasi

Tunteen kieltämisen sijaan istu alas, hengitä ja tutkaile tunnetta. Mitä tämä herännyt tunne haluaa minulle kertoa? Miksi juuri tämä asia, tilanne tai toimintamalli herättää minussa näin voimakkaan tunteen? Mitä oma reaktioni kertoo minusta ja omista ajatuksistani? Älä syytä sairastunutta tai läheistä tämän toiminnasta, vaan käännä katse itseesi ja kiinnostu omista reaktioistasi. Mistä tässä oikein onkaan kyse?

2. Sairastunut ei ole yhtä kuin tilanteensa tai sairautensa

Muista, että syömishäiriöön sairastunut ei ole ihmisenä yhtä kuin tilanteensa tai sairautensa. Hän on yhä ja ennen kaikkea kokonainen ihminen. Sinun on tärkeää kiinnostua tästä kokonaisesta ihmisestä kaikkine puolineen, sillä sairastunut saattaa itsekin kokea, että sairaus on yhtä kuin hän. Muistuta myös muista asioista elämässä ja siitä, että syömishäiriöstä voi toipua. Huomaa hyvä ja luo luottamusta. Ole vuorovaikutuksessasi rehellinen ja avoin, mutta lempeä. Älä syyllistä sairastunutta tai läheistä taitojen puuttumisesta vaan opeta niitä. Kulje tätä matkaa rinnakkain sairastuneen kanssa.

3. Tunteiden jakaminen työyhteisössä

Onko työkulttuurissasi tilaa inhimillisille tunteille? Onko mieleen nousevia kysymyksiä ja ajatuksia lupa pohtia kollegoiden kanssa? Sallitaanko ammattilaisen olla työyhteisössään keskeneräinen ja inhimillinen? Onko työssä olemassa rakenteita, jotka tukevat tätä keskustelua ja jakamista? Työnohjaus on merkittävä keino lisätä työssäjaksamista, reflektoida omia ajatuksia ja toimintamalleja sekä oppia lisää itsestään ja tavoistaan tehdä työtä.

4. Johdonmukaisuus lisää jaksamista

Ovatko työn toimintatavat, käytännöt ja rakenteet selkeitä? Ymmärtävätkö kaikki työyhteisön jäsenet niiden merkityksen ja sitoutuvatko kaikki pitämään niistä kiinni? Kun toimintatavat ja työkäytännöt ovat selvät ja niistä pidetään kiinni, se ohjaa toimintaa johdonmukaiseen suuntaan. Johdonmukaisuus ja selkeät käytännöt jättävät vähemmän tilaa tulkinnalle ja lisäävät siten jaksamista.

Huomaa, että jo yksittäisen työntekijän tekemät pienet poikkeamat rikkovat tätä johdonmukaisuuden periaatetta. Valitettavasti näissä tilanteissa voittajana on useimmiten syömishäiriö, se kun hyödyntää kaiken jouston, epäselvät toimintalinjat ja sairastuneelle annetut eriävät ohjeet omaksi edukseen. Yksittäisen työntekijän tekemät valinnat rakentavat koko työyhteisön toiminnan johdonmukaisuutta, samaten kuin myös romuttavat sitä.

5. Sairauden ymmärtäminen lisää jaksamista

Parasta lääkettä ammattilaisella herääviin turhautumisen ja keinottomuuden tunteisiin syömishäiriön äärellä on tiedon lisääminen. Sairauden ymmärtäminen lisää merkittävästi jaksamista ja auttaa näkemään syyt ja logiikan sairastuneen toiminnan takana. Jos et siis tiedä tai ymmärrä, ota selvää ja opiskele. Me täällä Syömishäiriöliitossa olemme myös tätä varten olemassa – jotta ammattilaiset ymmärtäisivät syömishäiriösairauksia paremmin ja pystyisivät sovittamaan omaa toimintaansa aidosti toipumista tukevaksi.

+ Omista voimavaroista huolehtiminen

Ammattilaisen tärkein tehtävä ja työn lähtökohta on huolehtia ensin itsestään, jotta hän kykenee huolehtimaan muista. Muista, että pitämällä huolta itsestäsi ja rajaamalla omaa jaksamistasi tarjoat tärkeää itsestä huolehtimisen mallia myös sairastuneelle ja läheiselle.

Niina Pitkänen, koordinaattori, SYLI-keskus Kuopio

***

Kuva: Joona Kotilainen, kuviasuomesta.fi

Arkistot

Archives

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *