Syömishäiriöpotilaan seksuaalisuuden puheeksiotto terveydenhuollossa

25.10.2022

Tämä teksti on kaksiosaisen syömishäiriöt, seksi ja seksuaalisuus -sarjan toinen julkaisu. Ensimmäisen julkaisun pääset lukemaan täältä.

”On luonnollista, että sairastuminen ja kehon muutokset aiheuttavat epävarmuutta, ahdistusta ja pelkoa seksuaalisuuteen liittyen. Minkälaisia tunteita sairastuminen on sinussa aiheuttanut? Tuntuuko sinusta, että haluaisit keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä asioista?”

Nämä ovat esimerkkejä kysymyksistä, joita kukaan ei minulta syömishäiriöni hoidossa vuosien varrella kysynyt. Itse jouduin miettimään asioita, ihmettelemään, mikä minussa on vikana. Pelkäsin parantumista, sillä tiesin että joutuisin muiden asioiden lisäksi myös kohtaamaan seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä asioita, joista olin todella epävarma. Pelkäsin sitä, että joutuisin näyttämään kehoani toiselle ihmiselle, antaa toisen ihmisen tulla fyysisesti lähelle ja sitä, että antaisin itselleni luvan nauttia. Sairastuminen oli vieraannuttanut minut kehostani ja sen toiminnoista. Välillä tunsin sen olevan pelkkä kuori, jota syötetään, mitataan ja punnitaan.

Miksi seksuaalisuus ja sen käsitteleminen unohtuu niin usein syömishäiriöiden hoidosta?

Ajatelkaa asiaa syömishäiriötä sairastavan silmin esimerkiksi näin: kun en pidä omasta vartalostani ja ulkonäöstäni, miten joku muu olisi tyytyväinen siihen tai seksuaalisesti kiinnostunut minusta? Toimivaan seksuaalisuuteen tarvitaan omaan kehoon tutustumista ja nautintojen sallimista. Se vaatii rohkeutta ja tietoa, jota ammattilaiset voisivat tarjota seksuaalisuuden puheeksi otolla.

Aivan kuten toimivaan ruokasuhteeseen tarvitaan muun muassa erilaisiin ruokiin tutustumista ja nautintojen sallimista. Tässäkin ammattilainen on tukena tsempparina ja tiedon antajana.

Syömishäiriöt ja kehotyytymättömyys vaikuttavat seksuaalisuuteen monella tapaa, aiheuttaen muun muassa seksuaalista haluttomuutta, orgasmihäiriöitä, kiihottumisvaikeuksia sekä intiimisuhteiden välttelyä.

Syömishäiriötä sairastava on saattanut sairautensa ja mahdollisten sairaalajaksojen vuoksi jäädä paitsi seksuaalikasvatuksesta. Muutokset, jotka yleensä koetaan murrosiässä, ovat voineet viivästyä ja saattavat olla edessä vasta toipumisen myötä. Seksuaaliset kokeilut ja kokemukset ovat saattaneet seksuaalisten toimintakyvyn ongelmien takia jäädä vähäiseksi tai kokemukset ovat voineet olla huonoja. Seksuaalisen toimintakyvyn elpyminen toipumisen myötä saattaa tällöin herättää pelkoa ja ahdistusta. Tähän kaikkeen tarvitaan tukea. Tiesittekö että tutkimusten mukaan seksuaalisen toimintakyvyn elpyminen saattaa edistää myös syömishäiriöoireilun vähenemistä?

Mikä ammattilaisia estää ottamasta seksuaalisuutta puheeksi?

Jos työskentelet syömishäiriöiden parissa etkä työssäsi ole käsitellyt seksuaalisuutta, pysähdy hetkeksi pohtimaan: miksi et ota, tai ole ottanut seksuaalisuuteen liittyviä asioita puheeksi? Kyse saattaa olla siitä, että seksuaalisuus aiheena koetaan hoitotyössä edelleen aiheena, jota on vaikeaa käsitellä.

Opinnäytetyössäni ilmeni, että seksuaalisuuden puheeksi ottoon liittyy edelleen paljon häpeän, pelon ja epävarmuuden tunteita. Seksuaalisuus koetaan yksityisenä asiana, jota ei kehdata ottaa puheeksi. Syömishäiriöiden hoito kajoaa monilta osin asioihin, jotka koetaan yksityisiksi, oli sitten kyse valvotuista wc-käynneistä tai riisuttamisesta vaa’alle. Miksi siis seksuaalisuuden puheeksi ottaminen on edelleen niin iso tabu?

Toivoa vakiintuneelle seksuaalisuuden puheeksi otolle kuitenkin on, sillä toimivia puheeksi oton malleja on olemassa. Niiden käyttöä pitäisi vain lisätä myös syömishäiriötä sairastavien hoidossa. Ammattilaisena on tärkeää myös tutustua omaan seksuaalisuuteensa, ja pohtia itsekseen, mitä ennakkoluuloja tai -odotuksia on seksuaalisuuteen ja seksuaalisuuden puheeksi ottoon liittyen.

Kättä pidempää puheeksiottoon

Tarvitsenko lisää tietoa jostain? Ohjaustilanteessa merkittävässä osassa on ammattilaisen oma persoona ja elämänkokemukset, sekä kyky reflektoida sekä omia kokemuksiaan että sairastavan tuomaa tietoa ohjaustilanteessa. Aito kiinnostus, ymmärrys ja auttamisen halu ovat seksuaalisuudesta keskustellessa tärkeitä, aivan kuten syömishäiriötyössä yleisestikin. Muista, että sinulla ei tarvitse olla kaikkeen valmiita ratkaisuja, tärkeintä on kuunnella ja olla aidosti läsnä tilanteessa.

Seksuaalisuuden puheeksi otossa käytetään apuna PLISSIT- sekä BETTER-malleja. PLISSIT- malli auttaa ammattilaista jäsentämään omaa osaamistaan suhteessa asiakkaan ongelmiin. Mallissa on neljä tasoa: Permission, Limited Information, Specific Suggestions ja Intensive Therapy.

Mallin kaksi ensimmäistä tasoa kuuluu perusterveydenhuoltoon, ja niihin kuuluvat tiivistetysti aktiivinen kuuntelu, seksuaalisuuteen liittyvien huolien normalisointi, asiakkaan hyväksyminen seksuaalisena olentona, turvalliseen seksuaalisuuteen kannustaminen sekä rajatun tiedon antaminen, esimerkiksi tieto syömishäiriöiden vaikutuksista seksuaalisuuteen. Ei kuulosta ihan mahdottomalta vai mitä?

Seksuaaliohjaustilanteen jäsentämiseen ja systemaattiseen etenemiseen voi käyttää BETTER-mallia, joka perustuu kuuteen vaiheeseen: asian puheeksi ottamiseen, asiakkaan huolen ilmaisuun, asiasta kertomiseen, oikea-aikaisuuteen, ohjaukseen ja kirjaamiseen. BETTER-mallista on ollut hyötyä monien sairauksien hoidossa, ja esimerkiksi muiden mielenterveysongelmien hoidossa potilaat ovat kokeneet mallin käytön ja seksuaalisuuden puheeksi oton helpotuksena.

Lopuksi

Tutkimusten valossa on selvää, että syömishäiriöiden vaikutukset seksuaalisuuteen ovat merkittäviä, mutta niitä ei käsitellä hoidossa tarpeeksi. Tulevaisuudessa seksuaalisuuteen liittyviä asioita tulisi käsitellä jokaisen hoitosuhteen aikana. Miten sinä voisit vaikuttaa asiaan? Voisitko viedä puheeksi oton malleja käytäntöön, tai miksi et? Näitä asioita on hyvä pohtia sekä yksilönä että työyhteisössä.

Apuna voi käyttää esimerkiksi opinnäytetyötäni sekä siihen liittyvää puheeksi oton opasta, joka löytyy tämän tekstin alta. Oppaassa avataan puheeksi oton malleja laajemmin, jonka lisäksi siitä löytyy konkreettisia kysymyksiä seksuaalisuuden puheeksi oton tueksi.

Hyviä puheeksi oton hetkiä teille kaikille!

Freija Häärä
terveydenhoitaja ja kokemusasiantuntija

Tutustu opinnäytetyöhön ja oppaaseen: Syömishäiriöiden ja kehotyytymättömyyden vaikutukset seksuaalisuuteen: opas syömishäiriöpotilaan seksuaalisuuden puheeksi ottoon terveydenhuollossa

Arkistot

Archives

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *