Läheisten reaktiomallit ja tunnesäätelytaidot

Erilaisiin reaktiomalleihin tutustuminen voi auttaa tunnistamaan omat tyypilliset tavat toimia. Omista toimintatavoista tietoiseksi tuleminen voi auttaa muokkaamaan omaa käyttäytymistä paremmin sairastavaa tukevaksi.

Tunnetaitojen vahvistaminen luo hyvinvointia sekä itselle, että sairastavalle. Tunnetaitoja voi harjoitella minkä ikäisenä vain.

Ihmiset reagoivat monin eri tavoin tietoon siitä, että oma läheinen on sairastunut. Osa järkyttyy ja lamaantuu. Osa hakeutuu tiedon pariin ja lukee kaiken mahdollisen aiheesta kirjoitetun tiedon. Joku yrittää ratkaista asian järjellä nopeasti takaisin järjestykseen.

Eläinmallit omien reaktioiden tarkastelun apuna

Omien reaktioiden tarkastelu eläinmallien kautta on yksinkertainen ja havainnollinen tapa ymmärtää omaa tunnesäätelyään ja tunnistaa sekä toipumista tukevat että syömishäiriötä ylläpitävät käyttäytymismallit kotona.

Eläinmalleista löytyy kattava kooste Mielenterveystalon sivulla.

Syömishäiriöt viihtyvät huonosti lämpimässä ja turvallisessa ilmapiirissä

Sairastavan kannalta paras on, että läheinen pysyy turvallisena, rauhallisena, mutta määrätietoisen jämäkkänä, eikä lähde mukautumaan syömishäiriön vaatimuksiin. Jotta näin osaa toimia, tarvitaan tietoa ja ymmärrystä syömishäiriöstä sairautena. Heti ei tarvitse osata toimia oikein. Tiedon ja taitojen lisääntyessä jokainen meistä voi oppia toimimaan toipumista tukevalla tavalla.

Tunnesäätelytaitojen tavoitteena on oppia ymmärtämään tunteita

Tunteet kuuluvat elämään. Niistä ei tarvitse pyrkiä eroon, mutta ei toisaalta myöskään tarvitse ajautua täysin tunteiden armolle. Tunteiden säätelytaidot ovat tärkeä osa hyvinvointia. Oman tunnesäätelyn harjoitteleminen voi auttaa myös läheistä omien tunteidensa tunnistamisessa ja tunteidensa kanssa elämisessä. Tunnetaidot ovat tärkeitä turvallisen ilmapiirin aikaan saamisessa.

Tunnetaidot tarkoittavat kykyä tunnistaa, säädellä ja ilmaista omia tunteitaan. Tunnetaitoja ovat mm. tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen, validaatio ja itsevalidaatio, sekä tunteiden ilmaiseminen.

Tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen

Tunteiden tunnistaminen on ensimmäinen askel tunnetaitojen kehittämisessä. Kun osaa tunnistaa omia tunteita, on sen myötä myös muiden ihmisten tunteiden tulkitseminen ja ymmärtäminen helpompaa. Toisin sanoen, on vaikea ymmärtää muiden ihmisten tunteita, jos omien tunteiden huomaaminen on hankalaa.

Validaatio

Validaatiolla tarkoitetaan oman tai toisen tunnetilan ymmärtämistä ja oikeuttamista. Itsevalidaatio tarkoittaa omien tunteiden (ja oman itsen) todesta ottamista. Validaation vastakohtia ovat ohittaminen, epäily, kyseenalaistaminen tai mitätöinti. Monet tunnesäätelyongelmista kärsivät ovat oppineet, että omissa tunteissa on jotain väärää.

Tunteiden ilmaiseminen

Kaikki tunteet ovat sallittuja, ei ole väärin tuntea erilaisia tunteita. Tunteita ei kannata kätkeä, sillä silloin ne voivat patoutua sisälle, viedä meiltä energiaa ja tuottaa pahoinvointia. Tunteita voi ilmaista esimerkiksi puheella, ilmeillä, eleillä ja toiminnalla. Sanoittamalla omia tunteitaan voi antaa sanoja myös sairastavan tuntemuksille ja sitä kautta helpottaa myös hänen oloaan.

Lähteet ja lisätietoa

Tunnista reaktiomallisi | Mielenterveystalo.fi

Opi tunnesäätelyä | Mielenterveystalo.fi

Tulosta: