Syömishäiriön vaiheet ja muutosmotivaatio

Syömishäiriö sairautena etenee tiettyjen vaiheiden kautta.

Ymmärrys sairauden ja toipumisen vaiheista voi auttaa sinua läheisenä ymmärtämään paremmin sairastunutta ja olemaan tukena sairauden eri vaiheissa.

Syömishäiriö sairautena etenee tiettyjen vaiheiden kautta. Tässä kuvattuna yksi malli, jolla syömishäiriön etenemistä voidaan kuvata.

  • Kuherrusvaihe – Antaa sairastuneelle kontrollin ja hallinnan tunnetta, luo itsetuntoa
  • Kärsimysvaihe – Sairastunut huomaa, ettei enää hallitsekaan sairautta, vaan sairaus kontrolloi itseä. Sairastunut ei vielä näe tietä ulos.
  • Toive muutoksesta – Sairastunut ymmärtää, että elämää on myös syömishäiriön ulkopuolella. Alkaa erilaisten keinojen miettiminen, miten sairaudesta pääsisi irti.
  • Muutosten tekeminen– Sairastunut lähtee itse tekemään muutoksia ja rikkomaan rutiineja. Voi voimaantua huomatessaan, että pystyy toimimaan syömishäiriön vaatimuksia vastaan.
  • Ylläpito – Alkuinnostus hälvenee ja ahdistus voi voimistua. Pettymyksiä ja takapakkeja saattaa tulla, mutta olisi tärkeää silti jatkaa muutosten tekoa.
  • Paraneminen – Syömishäiriöajatukset eivät enää ohjaa toimintaa.

Paraneminen ei ole suoraviivaista

Syömishäiriön eri vaiheet voivat kestää kuukausia tai jopa vuosia, ja vaiheiden välillä voidaan mennä myös takapakkia, esimerkiksi ravitsemustilan syystä tai toisesta huonontuessa. Paheneminen voi näkyä syömishäiriöoireilun palaamisena ja oireiden vahvistumisena. Sairaudentunnottomuus voi lisääntyä ja sairastunut kieltää ongelmat. Toisaalta paheneminen voi aiheuttaa häpeää siitä, ettei onnistunut ja sairastunut voi tuntea syyllisyyttä omasta kykenemättömyydestään.

Toipumisrohkeus

Olennaista toipumisessa on muutos käyttäytymisessä. Ilman muutosten tekemistä sairastunut junnaa paikoillaan eikä lopullista toipumista voi tapahtua. Muutosten tekeminen vaatii toipumisrohkeutta.

Läheisen on hyvä olla tietoinen muutoksen eri vaiheista. Hän näkee usein muutostarpeen ja motivoituu nopeammin kuin sairastunut, sillä häntä ei hidasta sairaudentunnottomuus tai poikkeava aivojen toiminta. Tämä sairastuneen ja läheisen eri vaiheissa oleminen saattaa herkästi johtaa ristiriitoihin ja turhautumiseen kotona.

Läheisenä et voi parantaa toista. Voit kuitenkin tehdä ison muutoksen sairastavan elämään hankkimalla oikeaa tietoa ja toimimalla toipumista tukevalla tavalla. Olemalla itse rauhallinen ja turvallinen voit auttaa luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa toipuminen voi tapahtua. Kiitos, että olet lähenyt hakemaan tietoa. Olet tärkeä tuki läheisellesi.

Lähteet ja lisätietoa

Syömishäiriön vaiheet ja muutosmalli | Mielenterveystalo.fi

Tervetuloa läheiselle suunnattuun syömishäiriön omahoito-ohjelmaan! | Mielenterveystalo.fi

Tulosta: