Kelan ammatillinen kuntoutus

Kelan myöntämä ammatillinen kuntoutus

 • Voit saada ammatillista kuntoutusta Kelasta jos sinulla on jokin sairaus tai vamma joka vaikeuttaa tai sen arvioidaan lähivuosina vaikeuttavan olennaisesti selviytymistä opinnoissa tai töissä.
 • Kelan ammatillisen kuntoutukseen piiriin kuuluu esimerkiksi jos on työtön, opiskelija tai ollut poissa työelämästä pidemmän aikaa.
 • Henkilön työ-tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon henkilön kokonaistilanne.
 • Keskustele kuntoutuksesta ja vaihtoehdoista esimerkiksi hoitotahon kanssa.
 • Vaaditaan Hakemus Ammatillinen kuntoutus + lääkärin B-lausunto.

Lähde: https://www.kela.fi/ammatillinen-kuntoutus  ja Ammatillinen kuntoutus-etuusohje

Ammatillinen kuntoutusselvitys

 • Voi soveltua silloin, kun henkilön kokonaistilanne ja ammatillinen suunnitelma vaativat yhtenäistä selvittelyä, arviointia sekä tietojen yhdistämistä moniammatillista asiantuntemusta hyödyntäen.
 • Esimerkiksi voi tulla kyseeseen, jos henkilö on palaamassa työhön työkyvyttömyyseläkkeeltä tai kuntoutustuelta tai henkilö on ollut sairaspäivärahalla yli 60 päivää.
 • Kuntoutus kestää enintään 12 kuntoutuspäivää ja 1–3 seurantapäivää.
 • Selvityksen pohjalta luodaan ammatillinen jatkosuunnitelma.

Lähde: https://www.kela.fi/kuntoutusselvitys  ja ammatillinen kuntoutus-etuusohje

Kelan TAITO-kuntoutus

 • Voit hakea Taito-kuntoutusta, jos olet 18–64-vuotias.
 • Kuntoutusmuoto on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat kuntoutuksellista tukea työllistymiseen ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen.
 • Voi sopia, jos olet työtön, keskeyttänyt opinnot, vaihdat ammattia tai olet palaamassa työkyvyttömyyseläkkeeltä työelämään.
 • Tavoitteena mm. työelämätaitojen vahvistaminen, omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen, elämänhallinnan lisääminen.
 • Sisältää ryhmämuotoista kuntoutusta, yksilökäyntejä sekä työharjoittelua.

Lähde: https://www.kela.fi/taito-kuntoutus  ja ammatillinen kuntoutus-etuusohje

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Kolme linjaa:

 • Työkokeilu: Tavoitteena varmistaa ammatillinen urasuunnitelma, opiskeluala tai konkreettinen työtavoite. Kokeilet työtä valitsemallasi työpaikalla. Kesto 3-6kk.
 • Työhönvalmennus: Jos tarvitset tukea työpaikan etsimiseen ja tavoitteena saada työpaikka, josta saat palkkaa. Valmennus voi auttaa sinua löytämään työpaikan, työllistymään avoimilla työmarkkinoilla ja muodostamaan palkkatyösuhteen. Kesto 3-21 kk.
 • Työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä: kesto 6-26 kk.

Lähde: https://www.kela.fi/tyollistymista-edistava-kuntoutus

 

Koulutus ja koulutuskokeilu ammatillisena kuntoutuksena

 • Koulutuskokeilu voi sopia sinulle, jos sinulla on sairauden tai vamman vuoksi erityisiä vaikeuksia koulutusalan valinnassa. Samalla voit varmistaa, että suunnittelemasi koulutus sopii sinulle.
 • Koulutus ammatillisena kuntoutuksena voi olla perus-, uudelleen-, jatko- ja täydennyskoulutusta.
 • Edellytyksenä että, suunniteltu koulutus- ja ammattiala on henkilölle sairauden tai vamman kannalta sopiva.
 • Koulutuksen tulee johtaa lisäksi ammattiin tai työhön, joka mahdollistaa toimeentulon tai olennaisten lisäansioiden saamisen tai hankkimisen.
 • Koulutus voi olla myös yleissivistävää (esim. lukio), kun se on välttämätöntä päästäksesi ammattiin valmistavaan koulutukseen.

Lähde: https://www.kela.fi/koulutus-kuntoutuksena   , https://www.kela.fi/koulutuskokeilu

ja Ammatillinen kuntoutus-etuusohje

 

Kelan nuorten ammatillinen kuntoutus

Suunnattu 16–29-vuotiaille, jotka tarvitsevat tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin. Tiettyjä nuoren ammatillisen kuntoutuksen muotoja voi hakea myös ilman todettua sairautta, jos toimintakyky on olennaisesti heikentynyt.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa suunnittelemaan omaa tulevaisuutta ja löytämään suuntaa opiskelu- ja työelämään. Ammatillinen koulutus on vaihtoehto, jos

 • olet 16-29 -vuotias
 • et ole vielä löytänyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa
 • opiskelusi on keskeytynyt tai on vaarassa keskeytyä

Ilman lääkärinlausuntoa voidaan nuorille myöntää seuraavia kuntoutusmuotoja:

 • NUOTTI-valmennus,
 • ammatillinen kuntoutusselvitys
 • työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (kts. yllämainitut tiedot työkokeilusta ja työhönvalmennuksesta)
 • koulutuskokeilu

Ei tarvitse tietää, mikä on sopivin kuntoutusmuoto vaan voi ottaa yhteyttä Kelaan ja sieltä autetaan löytämään sopiva vaihtoehto.

Lähde: https://www.kela.fi/nuoren-ammatillinen-kuntoutus

Nuotti-valmennus

 • 16-29 -vuotiaille
 • NUOTTI-valmennuksessa saa  henkilökohtaisen valmentajan, joka auttaa tulevaisuuden suunnittelemisessa. Valmentajaa tavataan säännöllisesti omassa arkiympäristössä.
 • Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti ja sen tavoitteet määritellään yhdessä kuntoutujan kanssa.
 • Valmentaja auttaa:
  • tunnistamaan omat taidot ja vahvuudet
  • hahmottamaan millainen ammatti tai opiskelupaikka voisi olla sopiva
  • suunnittelemaan, miten päästä tavoitteisiin
  • käytännön asioissa, kuten Kelassa, TE-toimistossa tai lääkärissä asioimisessa.

Lähde: https://www.kela.fi/nuoren-ammatillinen-kuntoutus

Tulosta: