Sairaanhoidon maksut ja korvaukset

Lääkekorvaukset

 • Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty reseptillä sairautesi hoitoon, ja joille on vahvistettu korvattavuus.
 • Alkuvuodesta täytyy kerryttää 50 euron omavastuuosuus (edellytetään siitä vuodesta alkaen, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta).
 • Vuonna 2022 vuosiomavastuu on 592,16 euroa. Sen täytyttyä henkilö maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.
 • Lääkkeiden erityiskorvattavuutta varten tarvitaan lääkärin B-lausunto.

Kela matkakorvaus

 • Kelasta voi saada matkakorvausta, kun matkustat julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon ja matkan syy on esim. sairaus tai kuntoutus, johon sinulla on Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös.
 • Korvaus katsotaan usein halvimman matkustustavan mukaan ja maksukatto on vuodessa 300 euroa, jonka jälkeen loppuvuoden matkat korvataan kokonaan.
 • Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on 25 euroa. Pienemmätkin summat kerryttävät maksukattoa, joten ilmoita ne Kelaan.
 • Hae korvaus oma-asioinnin kautta tai SV4-lomakkeella. Säilytä kuitit ja todistukset.

Julkisen terveydenhuollon maksukatto

 • Maksukatto on 692 euroa vuonna 2022.
 • Maksukaton piiriin kuuluu mm. terveyskeskuksen lääkäripalvelut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut ja fysioterapiamaksut.
  • Maksukaton piiriin kuuluvien palveluiden määrä lisääntyi 1.1.2022 alkaen: muun muassa suun terveydenhuolto, tilapäinen kotisairaanhoito ja toimintakykyä parantava ja ylläpitävä hoito (neuropsykologinen kuntoutus, ravitsemusterapia, jalkojenhoito, puheterapia, toimintaterapia).
 • Perusterveydenhuollossa avohoitona annetusta mielenterveyspalvelusta ei peritä maksuja.
 • Asiakasmaksulain osittaisuudistuksen myötä maksuttomien palveluiden määrä lisääntyi. Uusia maksuttomia palveluja 1.7.2021 alkaen ovat olleet esimerkiksi perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot sekä alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit.
 • Alle 18-vuotiaiden lasten maksut lasketaan yhteen huoltajan maksukaton kanssa.
 • Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.
 • Maksukaton täyttymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,80 euron hoitopäivämaksu (v.2022) muuten pääasiassa palvelut maksuttomia, jotka kuuluvat maksukaton piiriin.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

 • Uudistuneessa laissa säädetään nykyisin kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tietoa maksuista sekä maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä.
 • Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.
 • Asiakasmaksulaki 11§: Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen
  • Pykälä on velvoittavassa muodossa edelleen vain sosiaalihuollon maksuihin sekä terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määräytyviin maksuihin liittyen.
  • Myös tasasuuruisia terveydenhuollon maksuja  eli niitä, jotka ovat kaikille samansuuruisia voidaan alentaa, jos maksu vaarantaa henkilön toimeentulon, mutta se ei ole kunnalle pakollista.
  • Mutta  pykälä sisältää maininnan, että maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotukeen nähden.
   • Jos asiakas hakee toimeentulotukea, Kela ohjaa asiakasta hakemaan kuntien/sairaanhoitopiirien/hyvinvointikuntayhtymien terveydenhuollon tasasuuruisiin asiakasmaksuihin alentamista.
  • Jos maksun alentaminen tai poistaminen ei mahdollista, oikeus Kelan perustoimeentulotukeen kannattaa tarkistaa.

Lähteet

EAPN-FIN Asiakasmaksulaki-esite 2022 pdf

https://www.kela.fi/laakkeet

https://www.kela.fi/matkat

https://stm.fi/terveydenhuollon-maksukatto

https://stm.fi/-/asiakasmaksulaki-uudistuu-lakimuutokset-voimaan-1.7.2021-

Kelan etuusohje: toimeentulotuki

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992

Tulosta: