Työeläkekuntoutus

Työeläkelaitoksen ammatillista kuntoutusta  eli työeläkekuntoutusta voi anoa oman työeläkelaitoksen kautta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Olet alle alimman vanhuuseläkeikäsi.
  • Olet ollut vakiintuneesti työelämässä (n. viisi vuotta)
  • Sinulla on voimassa oleva työ- tai yrittäjäsuhde tai sen päättymisestä ei ole kulunut yli kolmea vuotta.
  • Sinulla on sairaus tai vamma, joka aiheuttaa lähivuosina todennäköisen uhan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.
  • Työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai estää työeläkekuntoutuksen avulla.
  • Sinulla on viimeisen viiden vuoden ajalta työansioita vähintään 37 725,23 euroa (vuoden 2022 taso).
  • Sinulla ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturma-tai liikennevakuutuksen perusteella

Työeläkekuntoutuksen tavoitteena on tukea työssä selviytymistä ja työssä jatkamista terveydentilan rajoitteista huolimatta. Keskustele kuntoutuksesta ja vaihtoehdoista hoitavan lääkärin kanssa. Haetaan hakemuksella ja lääkärin B-lausunnolla + täytä kuntoutussuunnitelma. Jos yllä olevat yleiset edellytykset eivät täyty, ammatillista kuntoutusta voi anoa Kelan kautta.

Työeläkekuntoutuksen eri keinot

Työkokeilu ja työhönvalmennus

Työpaikkakuntoutus eli työkokeilu ja työhönvalmennus ovat ensisijaiset vaihtoehdot:

  • Työkokeilun kesto 3-6 kk, työaika voi alussa olla 4 h/pvä, tavoitteena työhön paluu tai uuteen tehtävään työllistyminen.
  • Laajennettu työhön paluun tuki on tarkoitettu kuntoutustuella oleville henkilöille, joiden arvioidaan tarvitsevan pidempikestoista tukea työhön palaamiseen. Tällöin voidaan tukea useampaa työkokeilua, joiden kesto yhteensä on enintään vuoden.
  • Työhönvalmennuksen kesto max. 18 kk. Se voi sisältää työpaikalla tapahtuvaa työharjoittelua ja usein ulkopuolisia kursseja. Sen avulla voidaan tukea uusiin tehtäviin perehtymistä ja uusien tehtävien opettelua nykyisessä tai uudessa työpaikassa.

Uudelleenkoulutus

Jos työpaikkakuntoutuksen keinot ei johda terveydentilan kannalta sopivissa työtehtävissä jatkamiseen, koulutus voi tulla kyseeseen. Uuden ammatin tulee mahdollistaa työelämässä jatkaminen mahdollisimman pitkään ja vähentää työkyvyttömyyden riskiä. Opiskelun tavoitteena on terveydentilalle sopivan ammatin hankkiminen, jos aikaisempi koulutus-ja työhistoria eivät mahdollista työssä jatkamista.

Koulutuksen pituus arvioidaan yksilöllisesti hakijan tilanteen mukaan. Pääsääntöisesti voidaan korvata korkeintaan neljän vuoden opinnot. Työeläkekuntoutuksena korvataan vain yksi tutkinto. Työeläkekuntoutuksena ei tueta polkuopintoja, avoimen korkeakoulun tai yliopiston opintoja tai muita vastaavia opintoja, jotka eivät johda tutkintoon.

Lähteet

ttps://www.tyoelake.fi

https://www.tyoelakelakipalvelu.fi/telp-publishing/vepa/index.faces

https://www.tela.fi/kuntoutussuositukset/toimenpiteet

Tulosta: