Kuinka yleisiä syömishäiriöt ovat? Mikä on yleisin syömishäiriö?

Meiltä kysytään kysytään usein, mikä on yleisin syömishäiriö. Diagnosoituja syömishäiriöitä on tutkimusten mukaan vain muutamalla prosentilla väestöstä, mutta tämä on vain murto-osa totuudesta. Kaikki syömishäiriöiden epätyypilliset muodot ja eri tavoin syömisellä, liikkumisella ja häiriintyneellä kehosuhteella oireilevat eivät nimittäin näy tilastoissa. Epätyypillinen syömishäiriö tarkoittaa syömishäiriötä, jossa minkään syömishäiriön diagnostiset kriteerit eivät täyty tai täyttyvät vain osittain, mutta oireilu ja ajattelu on silti hyvin syömishäiriölle tyypillistä.

Syömishäiriöiden diagnoosikriteerit eivät ole kriteereitä sille, onko riittävän sairas, eikä diagnoosikriteereiden täyttymisestä voi päätellä syömishäiriön vakavuuden astetta.

Minkäänasteinen oireilu ei ole haitatonta.  Syömishäiriöstä voidaan puhua viimeistään silloin, kun oireilua esiintyy siinä määrin, että se alkaa joko omassa tai lähiympäristön silmissä selvästi haitata arkista toimintakykyä, sosiaalisia suhteita tai fyysistä terveyttä.

Yhteistä kaikille syömishäiriöille

Yhteistä kaikille syömishäiriöille on tyytymättömyys omaan kehoon, kelpaamattomuuden ja arvottomuuden tunteet sekä ajatukset, ettei ansaitse ruokaa, hyvinvointia, lepoa tai mitään muuta hyvää itselleen. Oireilu on aina yksilöllistä, mutta syömishäiriöistä (myös epätyypillisissä muodoissa) on erotettavissa kolme ns. päätyyppiä, joilla on selvät, omat erityispiirteensä:

 • anoreksia (laihuushäiriö): syömisen voimakas rajoittaminen
 • bulimia (ahmimishäiriö): syömisen voimakas rajoittaminen + kontrollin menetys + kompensaatiokäyttäytyminen (esim. oksentaminen, paastoaminen, ylenmääräinen liikunta)
 • BED (binge eating disorder, ahmintahäiriö): hallitsemattomia ahmintakohtauksia, joihin liittyy voimakasta ahdistusta

Mikä on yleisin syömishäiriö?

Yleisin syömishäiriön muoto on epätyypillinen syömishäiriö – diagnoosilla tai ilman.

Syömishäiriön diagnostisista kriteereistä ja mm. tutkimustietoa syömishäiriöiden yleisyydestä voit lukea Syömishäiriöiden Käypä hoito -suosituksesta.

Tietoa syömishäiriöistä

Tietoa syömishäiriöistä -osioon on koottu vastaukset mm. näihin kysymyksiin:

 • Syömishäiriö ei ole vain syömisen ongelma – mitä sillä tarkoitetaan?
 • Määrittääkö diagnoosi syömishäiriön olemassaolon ja mitä syömishäiriödiagnooseja ylipäätään on olemassa?
 • Kuinka yleisiä syömishäiriöt ovat?
 • Miksi syömishäiriöön sairastutaan?
 • Mistä voi tunnistaa syömishäiriön?
 • Mistä syömishäiriöön saa apua?
 • Missä ja miten syömishäiriöitä hoidetaan?
 • Voiko syömishäiriöstä toipua?