Vasa eller via Zoom: Kamratstöd för anhöriga till personer med ätstörningsproblematik

FinFami Pohjanmaa ry Kirkkopuistikko 31, Vaasa

Hybridgrupp som träffas en onsdag i månaden kl. 18-20 11.1.2023 8.2.2023 8.3.2023 12.4.2023 10.5.2023 Delta vid Kyrkoesplanaden 31, Vasa eller via Zoom. För mer information kontakta: christina.sjostrom@finfamipohjanmaa.fi 044 2000 733 eller Susanna Eriksson-Nummela vaasa@pohjanmaansyli.fi 040 8502 823

Vasa eller via Zoom: Kamratstöd för anhöriga till personer med ätstörningsproblematik

FinFami Pohjanmaa ry Kirkkopuistikko 31, Vaasa

Hybridgrupp som träffas en onsdag i månaden kl. 18-20 11.1.2023 8.2.2023 8.3.2023 12.4.2023 10.5.2023 Delta vid Kyrkoesplanaden 31, Vasa eller via Zoom. För mer information kontakta: christina.sjostrom@finfamipohjanmaa.fi 044 2000 733 eller Susanna Eriksson-Nummela vaasa@pohjanmaansyli.fi 040 8502 823

Vasa eller via Zoom: Kamratstöd för anhöriga till personer med ätstörningsproblematik

FinFami Pohjanmaa ry Kirkkopuistikko 31, Vaasa

Hybridgrupp som träffas en onsdag i månaden kl. 18-20 11.1.2023 8.2.2023 8.3.2023 12.4.2023 10.5.2023 Delta vid Kyrkoesplanaden 31, Vasa eller via Zoom. För mer information kontakta: christina.sjostrom@finfamipohjanmaa.fi 044 2000 733 eller Susanna Eriksson-Nummela vaasa@pohjanmaansyli.fi 040 8502 823

Vasa eller via Zoom: Kamratstöd för anhöriga till personer med ätstörningsproblematik

FinFami Pohjanmaa ry Kirkkopuistikko 31, Vaasa

Hybridgrupp som träffas en onsdag i månaden kl. 18-20 11.1.2023 8.2.2023 8.3.2023 12.4.2023 10.5.2023 Delta vid Kyrkoesplanaden 31, Vasa eller via Zoom. För mer information kontakta: christina.sjostrom@finfamipohjanmaa.fi 044 2000 733 eller Susanna Eriksson-Nummela vaasa@pohjanmaansyli.fi 040 8502 823