Kiitos vertaistukijoille!

18.10.2018

Tänään 18.10. torstaina vietetään kansainvälistä vertaistuen päivää (Global Peer Support Celebration Day)! Päivän tarkoituksena on juhlistaa vertaistukijoiden arvokasta työtä ihmisten hyvinvoinnin tukemisessa. Vertaistuki on kuitenkin paljon enemmän kuin hyvinvoinnin tukemista. Se on ainutlaatuisen oman kokemuksen valjastamista yhteiseksi hyväksi – jotain, jota ei opita kirjoja lukemalla tai ammattiin kouluttautumalla. Vertaistuen merkitys on parhaimmillaan tuenhakijan oman elämän mullistava, ja sillä on oma roolinsa ammatillisen tuen rinnalla.

Syömishäiriö on sairaus, jossa oikeanlaisella ymmärryksellä on valtava merkitys. Sairastunut voi ihmetellä, miten hänelle on käynyt näin, mistä tässä on kyse ja mitä seuraavaksi tapahtuu – ja läheiset ovat tavallisesti hädissään, monet neuvottomiakin. Yhteistä on molempien kokema uupumus sairauden äärellä: Eikö tämä lopu koskaan? Hyvää tarkoittavat neuvot ystäviltä eivät näissä tilanteissa aina riitä, vaan tarvitaan jotain järeämpää. Erityisesti sairastuneella kokemus väärinymmärretyksi tulemisesta voi olla musertava, ja vaikeuttaa tarjotun avun vastaanottamista. Ammatillisen avun lisäksi tarvitaan painavaa kokemuksen ääntä, joka kertoo, että nyt tuntuu vaikealta, mutta toivoa on aina.

Mitä vertaistuesta sitten voi saada? Ennen kaikkea kokemuksen siitä, että itselle tapahtuvat asiat ovat tapahtuneet myös jollekin toiselle. Joku on kokenut samankaltaisia tunteita, ajatellut samanlaisia asioita. Joku kertoo, että niitä ei ole syytä hävetä, eivätkä ne ole kenenkään syytä.  Joku sanoo, miten oivalsi, että joka hetki voi valita toisin, vaikka muutos pelottaa niin että tekisi mieli juosta peiton alle piiloon. Joku rohkaisee, joku kertoo, että tästä kaikesta voi selvitä.

Syömishäiriöliiton jäsenyhdistysten järjestämä vertaistuki kattaa ison osan Suomea, ja vertaistukiohjaajat tekevät pitkääkin päivää omien töiden, opintojen ja arjen lisäksi. Tänään, kansainvälisenä vertaistuen päivänä SYLI haluaa kiittää ihan jokaista toiminnassa mukana ollutta tai olevaa vertaistukijaa. Kiitos voimaannuttavista keskusteluista, hoitoon hakeutumisen vinkeistä, olkapään tarjoamisesta, toivon ylläpidosta, arjen kannattelusta – kiitos siitä kaikesta ainutlaatuisesta työstä, jota teette! Kukaan muu ei voisi sitä tehdä, ja juuri te teette sen parhaalla mahdollisella tavalla.