Jos meitä ei olisi – järjestöjen tuottamat tukipalvelut on turvattava budjettiriihessä

Jos meitä ei olisi - kampanja
24.8.2020

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan ensi vuonna leikata jopa 127 miljoonaa euroa eli 33 % tähän vuoteen verrattuna.

Avustukset ovat keskeinen osa yleishyödyllisten, voittoa tuottamattomien järjestöjen toimintaedellytyksiä. Syömishäiriöliitto ja sen jäsenjärjestöt tukevat syömishäiriötä sairastavia, oireilevia ja läheisiä kustannustehokkaasti ja isolla sydämellä. Tarjolla olevat tukimuodot ovat avoinna kaikille, jotka tunnistavat itsessään syömishäiriön oireita. Tuen pariin päästäkseen ei tarvita diagnoosia, ja mikä parasta -tuki on avuntarvitsijalle maksutonta.

Ilman Syömishäiriöliiton ja sen jäsenyhdistysten tarjoamia auttamispalveluita tuhannet oireilevat ja läheiset jäävät vuosittain ilman tukea, toimintaa ja tietoa.

Syömishäiriöliiton ja sen jäsenyhdistysten toiminta on merkittävää sekä yksilön että perheen kannalta ja vähentää syömishäiriön aiheuttamaa kärsimystä. Syömishäiriöliiton tarjoamilla matalan kynnyksen palveluilla ehkäistään kalliimpien tukimuotojen tarvetta ja parannetaan sairastavien ja oireilevien elämänlaatua. Kolmannen sektorin syömishäiriötyöstä leikkaaminen on lyhytjänteinen ja sairastaville kohtalokas ratkaisu.

Kirsi Broström, toiminnanjohtaja
Syömishäiriöliitto – SYLI ry