Kannanotto: Syömishäiriöstä toivuttaessa ruoka on lääke – Syömishäiriöön sairastunut lapsi ja nuori tarvitsee tukea kouluruokailuun

21.3.2019

Syömishäiriöt ovat pitkäkestoisia ja vakavia mielenterveyden sairauksia, joihin liittyy sekä kohonnut kuolleisuus että monia vakavia fyysisiä seurauksia. Useimmiten syömishäiriö puhkeaa yläkouluikäisenä, joskus jo alakoulussa.

Syömishäiriöissä, joissa oireilu on voimakkaasti syömistä rajoittavaa, ravitsemustilan nopea korjaaminen on tärkeää toipumisen varmistamiseksi. Syömishäiriöiden hoito pyritään toteuttamaan avohoitona, mikä vaatii vahvaa sitoutumista nuoren läheisiltä, mutta myös tukitoimia koulussa, jotta ravitsemuskuntoutus toteutuisi suunnitellulla tavalla.

Perusopetuslaki palveluiden takana

Perusopetuslain (628/1998) §31 mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Lisäksi vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet.

Opetushallituksen mukaan kouluruokailu on olennainen osa lapsen hyvinvointia. Lounasruokailu, välipalat ja erityisruokavaliota noudattavien oppilaiden terveyden seuranta ovat osa koulun oppilashuoltotyötä. Erityisruokavalio toteutetaan siinä muodossa kuin kouluun toimitettu oppilaan ruokavaliosuunnitelma, kiellettyjen ruoka-aineiden kokonaisuus tai lääkärintodistus edellyttää.

Syömishäiriö estää sairastunutta kantamaan vastuuta ruokailuista

Syömishäiriön oireisiin kuluu, ettei sairastunut pysty huolehtimaan omista aterioistaan ikää vastaavalla tavalla. Tätä ei pidä sekoittaa murrosiän kapinointiin tai kouluruuan väheksymiseen. Sairastava ei syö riittävästi, koska ei sairautensa takia siihen pysty. Jotta ravitsemuskuntoutus ja sairaudesta toipuminen onnistuvat, ruokailuja täytyy myös avohoito-olosuhteissa valvoa, kunnes sairastunut kykenee itse ottamaan vastuun niistä.

Tällä hetkellä kouluruokailuun annettu tuki syömishäiriötä sairastaville koululaisille vaihtelee huomattavasti kunnittain ja jopa kouluittain samalla paikkakunnalla. Kouluissa saatetaan vedota mm. resurssipulaan ja kieltäytyä järjestämästä erityistä tukea laissa määrättyyn kouluruokailuun tai ilmoittaa, että tuen järjestäminen kuuluu vanhemmille tai hoitotaholle.

Syömishäiriötä sairastava oppilas on painostaan riippumatta vakavasti sairas ja tarvitsee koulunkäynnilleen erityistä tukea. Ateriasuunnitelma ja sen noudattaminen on olennainen osa sairauden hoitoa, yhtä lailla kuin esimerkiksi gluteeniton ruokavalio keliakiassa. Perusopetuslain mukaan myös syömishäiriötä sairastava koululainen on oikeutettu tarkoituksenmukaisesti järjestettyyn ja ohjattuun täysipainoiseen ateriaan.

Syömishäiriön uusiminen on kallista – tuki kouluissa tulee edullisemmaksi yhteiskunnalle

Syömishäiriön uusiminen eli ns. relapsi osastohoitoineen maksaa hoidon sisällöstä ja tuottajasta riippuen kunnalle 7000-20 0000 euroa. Kun pohditaan kustannuksia, saisi murto-osalla tästä summasta palkattua esim. koulunkäyntiavustajan tukemaan syömishäiriöistä toipuvat oppilaan ruokailuja.

Syömishäiriöliitto – SYLI ry toivoo kouluihin lisää ymmärrystä syömishäiriöistä. Syömishäiriö tulee rinnastaa kouluruokailutilanteissa muihin pitkäaikaisiin, vakaviin sairauksiin koululaisen tarvitseman erityisen tuen suhteen. Syömishäiriöön sairastuneen ateriasuunnitelmaan tulee kouluissa suhtautua samalla vakavuudella kuin muihinkin lääkärin määräämiin hoitoihin. Syömishäiriöstä toivuttaessa ruoka on lääke, ja koulun täytyy taata riittävät tukitoimet, jotta sairastunut pystyy ottamaan lääkkeensä ja toipumaan sairaudesta.

Kirsi Broström, toiminnanjohtaja
Reita Nyberg, hallituksen jäsen, LT, naistentautien- ja synnytysten erikoislääkäri

Lue lisää sairastavan tukemisesta kouluruokailussa.

Kuva: Element5 Digital/Unsplash