Lihavuuden stigma -hankkeen loppuraportti ja toimenpidesuositukset on julkaistu

1.3.2023

Lihavuuden stigma -hankkeen loppuraportti ja toimenpidesuositukset on nyt julkaistu!

Viisi konkreettista keinoa, joilla lihavuutta koskevia haitallisia puhetapoja ja käytäntöjä voidaan yhteiskunnassa vähentää:

  1. Lakiin tai yhteiskunnallista toimintaa ohjaaviin suosituksiin kirjataan ihmisen koko tai paino osaksi yhdenvertaisuutta.
  2. Tuotetaan lisää tutkimustietoa lihavuuden stigmasta ja sen vähentämisestä sekä kootaan tieto helposti löydettävään ja luotettavaan paikkaan.
  3. Lihavuuden stigmaa käsitellään eri alojen perus- ja täydennyskoulutuksessa.
  4. Ammattilaiselle tulee olla keinoja ja paikkoja toteuttaa henkilökohtaista arvotyöskentelyä lihavuuteen liittyen.
  5. Laaditaan eettiset ohjeet ja kuvapankki vastuulliseen lihavuusviestintään.

Kiitos Sydänliitto ja Jyväskylän yliopisto yhteistyöstä, tässä hankkeessa oli ilo olla mukana!

Kohti eettistä ja vastuullista painopuhetta ja -käytäntöjä. Hanke loppuu, mutta työ lihavuuden stigman vähentämiseksi ja syömishäiriösensitiivisyyden lisäämiseksi jatkuu!

Lihavuuden stigman loppuraportti luettavissa Valtioneuvoston kanslian verkkosivujen kautta täältä.