Murrosikäinen Syömishäiriöliitto täyttää 15 vuotta

Banneri - 15 vuotta syömishäiriötyötä
17.4.2019

Muutaman äidin ponnistuksesta vuonna 1993 käynnistynyt työ syömishäiriötä sairastavien ja heidän läheistensä tukemiseksi sekä syömishäiriöiden hoidon kehittämiseksi otti keväällä 2004 suuren askeleen, kun valtakunnallinen Syömishäiriöliitto – SYLI ry perustettiin.

Syömishäiriöliitto – SYLI ry perustettiin Turussa 17.4.2004, ja liitto juhlistaa nyt 15-vuotista taivaltaan. Liiton perustajajäsenet olivat Lounais-Suomen syömishäiriöperheet (nyk. Lounais-Suomen – SYLI), Etelä-Suomen syömishäiriöperheet (nyk. Etelän-SYLI) ja Pohjanmaan syömishäiriöperheet (nyk. Pohjanmaan-SYLI).

Liiton perustamisasiakirja allekirjoitettiin Turussa 17.4.2004.

Liiton tarkoitus on ollut alusta asti tukea jäsenyhdistysten toimintaa, edistää syömishäiriötä sairastavien hoitoa ja kuntoutusta sekä tehdä tunnetuksi syömishäiriöitä. Keinot ja työmuodot ovat jalostuneet vuosien varrella, mutta toiminnan tarkoitus on pysynyt samana. Liiton jäsenyhdistykset, joita on nykyään seitsemän, vastaavat puolestaan paikallisen tason toiminnasta, joista vertaistukitoiminta lienee se tärkein.

Syömishäirityötä sekä syömishäiriöön sairastuneiden että läheisten hyväksi

Syömishäiriöliiton ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Eija Luoto Turusta. Eija oli itseoikeutettu puheenjohtaja olleessaan jo vuonna 1993 perustamassa liiton kantaäitiä, Syömishäiriöisten lasten vanhempien tuki ry:tä. Liiton ensimmäisenä toiminnanjohtajana vuosina 2004-2016 työskenteli Marja-Leena Laiho-Lehto.

Syömishäiriöliitto eroaa monista muista mielenterveyden yhdistyksistä siten, että liitto valvoo sekä sairastavien että läheisten oikeuksia. Puhtaasti läheisten yhdistyksenä toiminut järjestö muutti sääntöjään 2000-luvun alussa niin, että myös syömishäiriöön sairastuneet saivat liittyä jäseniksi ja osallistua toimintaan. Nykyisistä jäsenyhdistysten henkilöjäsenistä 36 % on syömishäiriöön sairastuneita, 35 % läheisiä ja 29 % ammatillisesti kiinnostuneita tai muita jäseniä.

Graafinen ilme alkoi tiimalasista

Syömishäiriöliiton ensimmäinen logo oli tiimalasi. Logo on nykypäivän silmälasien läpi katsottuna negatiivinen, ehkä jopa ahdistavakin.

Tiimalasi-logo

Tuolloin logo kuitenkin kuvasti aikaansa – syömishäiriöt nähtiin lähes pelkästään anoreksiana ja niihin liitettiin aina alipaino. Seuraava, ison liikepankin logoa muistuttava sininen kerä, otettiin käyttöön 2005 ja se palveli liittoa syksyyn 2018. Nykyinen, elokuussa 2018 julkaistun logo on avonainen sydän, jonka sylissä liiton nimi istuu kauniisti ja selkeästi. Logo viestii lämpöä ja syliä – turvallista paikkaa olla ja toimia.

Maltillista kasvua

Vuonna 2004 liittoa perustettaessa töitä tehtiin yhden työntekijän, toiminnanjohtajan voimin. Nykyisin Syömishäiriöliitossa työskentelee kahdeksan henkilöä ja jäsenyhdistyksissä yhteensä kolme eli kolmannen sektorin syömishäiriötyötä tehdään 11 työntekijän voimin. Kasvun varaa on vielä paljon, ja toiminta ei edelläänkään kata koko Suomea.

Nykyinen toiminnanjohtaja, tuolloinen projektisihteeri Broström vuosimallia 2006 (vas) ja Lounais-Suomen -SYLI:n entinen pj Riitta Ojanen

Allekirjoittanut on aloittanut työuransa Syömishäiriöliitossa vuonna 2005 hankkeessa nimeltä Nälkäinen nuori – rikki sisin ja kuori. Hankkeen nimi sekin kertoo paljon omasta ajastaan ja kapeasta ymmärryksestä syömishäiriöiden suhteen.

Syömishäiriöliitto 2.0

Syömishäiriöliitto vuonna 2019 katsoo rohkeana ja ylpeänä tulevaisuuteen. Syömishäiriöliitto tarjoaa asiantuntevaa, ymmärrystä lisäävää ja kaikkien saatavilla olevaa tietoa ja tukea syömishäiriöön sairastuneille, eri tavoin syömisellä tai liikkumisella oireileville, sairastuneiden läheisille sekä kaikille, jotka kohtaavat arjessaan syömishäiriöitä.

Liiton toiminnan kenttä on laajentunut voimakkaasti potilasjärjestöstä tunnustetuksi ja tunnetuksi hyvinvointitoimijaksi ja -keskustelijaksi. Tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymykset näkyvät liiton toiminnassa. Syömishäiriöliitto 2.0 ylläpitää tervettä ruoka-, liikunta-, paino- ja kehopuhetta julkisessa hyvinvointikeskustelussa, joka usein on syömishäiriölle altistavaa tai toipumista hidastavaa. Syömisterveyskeskustelu ja kehopositiivisuus tulevina yhteiskunnallisina trendeinä avaavat Syömishäiriöliitolle uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Olethan meidän kanssa jatkossakin tekemässä vaikuttavaa ja vakuuttavaa syömishäiriötyötä!

Kirsi Broström, toiminnanjohtaja
Syömishäiriöliitto – SYLI ry