Pohjois-Suomen SYLI-keskus -hankkeen työntekijät aloittivat tehtävissään

15.4.2020

Pohjois-Suomen SYLI-keskuksen työntekijät aloittivat hankkeessa 1.4.2020. Koordinaattorina hankkeessa toimii Anni Rekilä ja toiminnanohjaajana Iiris Pitkäjärvi. Hankkeen ensimmäisenä tehtävänä on löytää SYLI-keskukselle tilat Oulun keskustan alueelta, jotta toiminta saadaan käyntiin mahdollisimman pian. Poikkeustilasta johtuen varsinainen toiminta tulee näillä näkymin käynnistymään syksyllä, mutta jo ennen heinäkuun kesälomia on tavoitteena järjestää ainakin pienimuotoista toimintaa SYLI-keskuksella.

”Tiedossani on, että Pohjois-Suomen SYLI-keskukselle on ollut tarvetta jo pitkään ja työntekijävetoista koordinoitua toimintaa on odotettu. Pohjois-Suomen SYLI-keskuksen alue poikkeaa paljon muista olemassa olevissa SYLI-keskuksista laajan maantieteellisen alueen vuoksi, jossa suurimpia kaupunkeja on harvassa ja välimatkat ovat pitkiä. Tulemme hankkeessa kehittämään ja testaamaan erilaisia verkkoauttamisen muotoja ja pop-up -toimintaa suurimmissa alueen kaupungeissa. Näillä toimilla pyrimme varmistamaan, että tarjoamamme matalan kynnyksen tuki syömishäiriöön sairastuneille ja heidän läheisilleen on kaikkien saavutettavissa”, Anni Rekilä kertoo.

Hankkeen ensimmäisten askelten joukkoon kuuluu myös yhteydenotot yhteistyökumppaneihin. Hankkeelle tullaan perustamaan ohjausryhmä, joka tukee ja ohjaa hanketyöntekijöitä ja tarjoaa hankkeelle ammatillista asiantuntemusta. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä alueella toimivien vapaaehtoisten kanssa, joiden lisäksi yhteistyötä tehdään hoito-, järjestö-, ja opetussektoreilla työskentelevien ammattilaisten kanssa sekä mm. urheiluseurojen ja vapaa-ajan toimijoiden kanssa. ”Laajan ja monipuolisen yhteistyöverkoston luominen on ensiarvoisen tärkeää, sillä näin saamme levitettyä tietoa SYLI-keskuksen toiminnasta kohderyhmälle ja voimme hyödyntää yhteistyökumppaneiden kokemustietoa toiminnan suunnittelussa”, Rekilä toteaa.

Oulussa syksyllä ovensa avaava Pohjois-Suomen SYLI-keskus tulee tarjoamaan monenlaista matalan kynnyksen toimintaa, kuten kahvihetkiä, tuettuja ruokailuja sekä toimintaa läheisille. Kun toiminta saadaan polkaistua käyntiin, on mahdollista varata myös aikoja tutustumistapaamiseen työntekijän kanssa.

”Matalan kynnyksen toiminnan perustana on inhimillinen ja yksilöllinen kohtaaminen. Me emme vaadi diagnooseja tai selityksiä, vaan oma kokemus tuen tarpeesta tai kiinnostus aihealueesta riittää”, Pitkäjärvi kertoo. Vapaaehtoisia tuetaan työssään koulutuksilla ja työnohjauksella, sekä tarjoamalla heille tukea ja virkistystä. Myös ammattilaisille ja opiskelijoille on tulossa infotilaisuuksia sekä kaikille avoimia yleisöluentoja. ”Vapaaehtoisemme tekevät arvokasta työtä ja me haluamme osoittaa arvostuksemme panostamalla heidän hyvinvointiinsa. Vertaistuki on usein merkittävä hyvinvointia ja toipumista tukeva tekijä, mutta sen saavutettavuus on maanlaajuisesti hyvinkin vaihtelevaa. Hankkeen aikana haluamme pyrkiä luomaan tasavertaiset mahdollisuudet vertaisuuden kokemuksille myös harvaan asutuilla alueilla“, Pitkäjärvi listaa.

”Hankkeen toiminnan käynnistäminen on näyttänyt lähtevän hyvin käyntiin Korona-tilanteesta riippumatta. Meillä on hyvä, osaava tiimi kasassa ja paljon tärkeää kokemustietoa muiden SYLI-keskusten toiminnasta, joten lähtökohdat toiminnan aloittamiselle ovat hyvät”, Rekilä ja Pitkäjärvi toteavat.

Lisätietoja:

Anni Rekilä
koordinaattori

040 821 9733

Iiris Pitkäjärvi
toiminnanohjaaja

040 841 4882