Syömishäiriö, lihavuus ja miehet – väitösuutisia

Kuvassa teksti väitösuutisia.
5.2.2021

Joka kymmenennellä kutsuntaikäisellä miehellä on häiriintyneen syömisen oireita. Useimmin häiriintynyttä syömistä oli miehillä, joiden paino oli yli keskipainon. Työikäisillä, lihaviksi määritellyillä naisilla ahmimistaipumusta oli yli neljänneksellä. Näin toteaa pari viikkoa sitten väitellyt Marjukka Nurkkala väitöskirjatutkimuksessaan.

Nurkkalan väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää häiriintyneen syömisen ja keskipainoa korkeamman painon välistä yhteyttä. Lisäksi tarkasteltiin liikkumisen ja häiriintyneen syömisen yhteyttä. Tutkimusaineistona oli lähes 2500 Oulun alueen kutsuntoihin osallistunutta miestä 2010-luvun alkupuolelta. Toinen tutkimusaineisto koostui ODL Liikuntaklinikan elintapaohjaukseen osallistuneista työikäisistä, BMI:n mukaan lihaviksi määritellyistä ihmisistä.

Väitöskirjatutkimuksen johtopäätöksissä todettiin lisäksi mm., että kutsuntaikäisten miesten häiriintynyt syöminen oli yhteydessä vähäisempään fyysiseen aktiivisuuteen ja toisaalta kehokeskeisiin liikkumismotiiveihin.

Väitöskirjatutkimuksen tulokset vahvistavat Syömishäiriöliiton käsitystä siitä, että:

  • häiriintynyttä syömistä (eli syömishäiriöoireilua) esiintyy iästä ja sukupuolesta riippumatta
  • naisten syömishäiriöoireilu on joko yleisempää tai herkemmin tunnistettavaa kuin miesten
  • lihavuuteen liittyvä syömishäiriöoireilu jää edelleen helposti terveydenhuollossa tunnistamatta
  • miesten syömishäiriöoireilu jää edelleen helposti terveydenhuollossa tunnistamatta
  • lihavuuden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä on jatkossa huomioitava paremmin syömishäiriöoireiden mahdollisuudet
  • miesten syömishäiriöoireilun tunnistamiseen tarvitaan jatkossa tarkempia menetelmiä, jotta esimerkiksi lihasmassan kasvuun tähtäävä oireilu tunnistettaisiin paremmin
  • syömishäiriöoireiden tunnistaminen, oireilun muodosta riippumatta, on tärkeää, koska syömisen oireilu on yhteydessä heikompaan psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen

Syömishäiriöliitto kiittää ja onnittelee Marjukkaa!

Lisää aiheesta Marjukan väitöksen tiedotteessa ja väitöskirjasta.