Syömishäiriöiden yleisyys, tunnistaminen ja hoito – väitösuutisia

mustalla pohjalla valkoista tekstiä
11.2.2022

Yasmina Silén on väitöstutkimuksessaan “Eating Disorders in Adolescents and Young Adults: Diagnosis, Occurrence, Treatment, and Outcome” (2021) selvittänyt syömishäiriöiden yleisyyttä suomalaisilla nuorilla ja nuorilla aikuisilla, kartoittanut syömishäiriöiden tunnistamista ja saatua hoitoa sekä syömishäiriöiden luonnollista kulkua ja diagnooseihin liittyvää ennustetta.  

Väitöstutkimuksen tulosten mukaan syömishäiriöt ovat yleisiä Suomessa. Väestössä esiintyvien syömishäiriöiden raportoidaan olevan oirekuvaltaan monimuotoisia, määrittämättömien syömishäiriöiden olevan yleisiä sekä pojilla ja miehillä sen olevan yleisin syömishäiriöluokka.

Laihuushäiriö ja sen taudinkuvaa muistuttavat syömishäiriöt ovat tutkimuksen mukaan tytöillä ja nuorilla naisilla yleisiä: joka kymmenes nuori nainen oli sairastanut rajoittavaa syömishäiriötä varhaisaikuisuuteen mennessä.  

Silénin väitös nostaa esiin myös näkökulman siitä, kuinka tulevissa tutkimuksissa huomiota on kiinnitettävä syömishäiriöiden ehkäisyn ja tunnistamisen keinojen selvittämiseen ja parantamiseen Suomessa. Tällä hetkellä tunnistaminen ja hoito ovat puutteellisia ja keskittyneet tyypillisiin oirekuviin. 

Väitöskirjatutkimuksen tulokset vahvistavat Syömishäiriöliiton käsitystä esimerkiksi

  • syömishäiriöiden yleisyydestä ja monimuotoisuudesta
  • syömishäiriöiden tunnistamista ohjaavasta vinoutuneesta ennakkokäsityksestä syömishäiriöstä hoikkien naisten sairautena
  • sairastavien kokemasta haasteesta hakeutua avun piiriin, koska pelkäävät tulevansa oireineen vähätellyksi.

Pääset lukemaan väitöstutkimuksen kokonaisuudessaan täältä.  

Syömishäiriöliitto onnittelee Yasminaa!

***

Psst, ollaan aikaisemmin julkaistu referaatti Silénin väitöstutkimuksen artikkelista, jossa käsiteltiin syömishäiriöiden tunnistamista terveydenhuollossa.