Syömishäiriöitä sairastavien läheisille entistä monipuolisempaa tukea tarjolla

Kuvassa on vierekkäin kaksi hymyilevää naista. Naiset ovat artikkelissa mainitun hankkeen työntekijöitä.
13.8.2021

STEA-rahoituksen vuosille 2021-2023 saanut syömishäiriötä sairastavien läheisten tukemiseen keskittyvä hanke käynnistyy elokuun aikana. Toiminta tuo valtakunnallisesti tukea ja voimavaroja sairastuneiden läheisille sekä tavoittaa yhä useamman läheisen tuen piiriin. Seuraavien kolmen vuoden aikana tuetaan myös sote-alan ammattilaisia syömishäiriötä sairastavien läheisten kohtaamisessa ja paremmassa huomioimisessa.

”Syömishäiriö vaikuttaa aina myös sairastuneen sosiaalisiin suhteisiin ja läheisiin. Oireilun vaikutukset ihmissuhteissa voivat olla todella moninaisia ja jokainen tilanne on aina yksilöllinen. Silti on tiedossa, että tietyt kysymykset ja tunteet nousevat läheisillä hyvin tyypillisesti pintaan silloin, kun sairaus astuu mukaan elämään.

Sairastuminen ei ole koskaan kenenkään syy ja tunteiden kanssa on mahdollista pärjätä, kun niille saa tilaa ja ymmärrystä. Saamalla oikea-aikaista ja oikeanlaista tietoa ja tukea myös läheisten on helpompi toipua. Usein myös sairastunut kokee helpotusta tietäessään, että läheiset tulevat autetuiksi.” –Terhi, läheistyöntekijä

Läheisille suunnattu toiminta tulee olemaan valtakunnallista. Hankkeen aikana kokeillaan erilaisia sähköisiä tukimuotoja, joiden avulla pyritään tavoittamaan mahdollisimman laaja-alaisesti sairastuneiden läheisiä.

Tiedossa on, että siinä missä alaikäisten sairastavien läheiset saavat jo jonkin verran tukea ja tulevat huomioiduiksi osana sairastavan hoitoa ja kuntoutusta, erityisesti kumppanit, aikuisten lasten vanhemmat, sisarukset ja lapsiomaiset jäävät vielä usein avun ulkopuolelle. Alkavan toiminnan myötä Syömishäiriöliiton verkkosivuille rakentuu läheisiä palveleva sivusto, josta he voivat hakea itselleen tukea ja tietoa silloin, kun se omaan tilanteeseen parhaiten sopii ja tarvetta on.

Myös ammattilaiset kaipaavat lisätukea syömishäiriötä sairastavien läheisten kohtaamiseen. Usein resurssien puitteissa ei ole mahdollista riittävästi paneutua läheisten tarpeisiin, jolloin moni jää vaille tarvitsemaansa kohtaamista. Hankkeen aikana pyritään luomaan materiaaleja ja tapoja toimia, joiden avulla sote-alan ammattilaisten olisi helpompi huomioida myös läheisten avuntarve. Uusien sähköisten tukimuotojen myötä myös läheisten ohjaaminen tuen piiriin helpottuu.

”Sote-alan toimijoilla on usein halu tukea ja auttaa myös sairastuneiden läheisiä, mutta aika ja keinot eivät vain riitä. Luomalla yhteistyössä toimivia tukimuotoja voimme vastata tähän tarpeeseen ja lisätä sekä läheisten että ammattilaisten jaksamista.” –Mirva, läheistyöntekijä

Toiminnan kulmakivenä on tukea läheisten parempaa jaksamista sairastuneen rinnalla ja tuottaa tietoa, jonka avulla haastavasta tilanteesta selvitään eteenpäin mahdollisimman toiveikkaana. Läheisten ääni kuuluu jatkossa entistä paremmin ja vahvempana liiton toiminnassa.

”Oikein mikään ei korvaa sitä tunnekokemusta, kun saa kuulla, että jollain muullakin on ollut samankaltainen tilanne ja siitä on selvitty.” -Terhi, läheistyöntekijä

Lisätietoja:

Terhi Kanerva
läheistyöntekijä (vapaaehtoistoiminnan tuki, läheisten tukityö)
terhi.kanerva (at) syomishairioliitto.fi
040 551 7667

Mirva Korpela
läheistyöntekijä (ammattilaisyhteistyö, läheisten tukityö)
mirva.korpela (at) syomishairioliitto.fi
040 411 0573