Syömishäiriöliiton aluevaalitavoitteet – Liity mukaan luomaan toimivampaa hoitoa ja kuntoutusta

Kuvassa lukee kelta-harmaalla pohjalla Syömishäiriöliiton aluevaalitavoitteet.
29.11.2021

Sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden vastuulla on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja.

Aluevaaleissa ratkaistaan, miten syömishäiriöiden hoito ja kuntoutus jatkossa Suomessa eri hyvinvointialueilla järjestetään. Syömishäiriöliitto on laatinut omat aluevaalitavoitteensa, joihin sitoutumalla olet edistämässä hyvän ja toimivan hoitokokonaisuuden rakentamista omalla hyvinvointialueellasi.

Tavoite 1: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syömishäiriöosaamista on vahvistettava hyvinvointialueilla henkilöstökoulutusten avulla

Hyvinvointialueiden on taattava henkilöstönsä riittävä osaaminen syömishäiriöiden hoidon ja kuntouksen suhteen. Syömishäiriöt ovat moniulotteisia sairauksia, joiden hoidossa ja kuntoutuksessa vaaditaan laaja-alaista osaamista sekä psyykeen, somatiikan että ravitsemuksen suhteen.

Syömishäiriöt koetaan ammattilaisten keskuudessa usein haastaviksi sairauksiksi hoitaa ja ammattilaisen asenteet syömishäiriötä sairastavia kohtaan voivat ovat negatiivisia (Reas, Isomaa et al. 2021). Ammattilaiset toivovat ratkaisuksi lisää koulutusta syömishäiriöiden erityispiirteistä. Ammattilaisille räätälöidyt koulutukset takaavat syömishäiriöiden paremman tunnistamisen, sairastaville laadukkaat hoito- ja kuntoutuspalvelut sekä vahvistavat sote-alan ammattilaisten jaksamista ja työhyvinvointia.

Syömishäiriöliitto vaatii, että hyvinvointialueet varaavat budjeteissaan rahaa henkilöstön syömishäiriöosaamista tukevien koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen

Hyvinvointialueiden on huomioitava syömishäiriöiden hoidon kehittäminen myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Tavoite 2: Syömishäiriötä sairastavan koko perheelle on taattava riittävä tuki psykososiaalisen hoidon muodossa

Syömishäiriöt ovat usein hyvin pitkäkestoisia sairauksia, jotka kuormittavat koko perhettä sairastuneen iästä riippumatta. Läheiset kokevat syömishäiriön aikana ahdistusta, uupumista, masennusta, unettomuutta, syyllisyyttä sairastumisesta sekä kuvaavat sosiaalisen elämän, perhe-elämän ja työ- tai opiskelukyvyn kärsivän (Noutia 2020).

Huomioimalla läheiset sairauden aikana ja tarjoamalla heille psykososiaalista hoitoa, esim. keskusteluapua, varmistetaan läheisten hyvinvointi ja työkyky pitkäkestoisen sairauden aikana.

Syömishäiriöliitto vaatii, että hyvinvointialueet tarjoavat riittäviä ja oikea-aikaisia tukipalveluita syömishäiriötä sairastavien läheisille. Potilaan hoidossa on tärkeää omaksua entistä vahvemmin perhelähtöinen työote.

Tavoite 3: Sote-järjestöjen palvelut tulee integroida osaksi sosiaali- ja terveyskeskusten palvelutarjontaa

Järjestöjen palvelujen (mm. neuvonta, ensitieto, vertaistuki, palveluohjaus) tulee olla osa sote-keskusten palveluntarjontaa. Sote-keskusten ja järjestöjen yhteistyöhön tulee luoda selkeät valtakunnalliset rakenteet ja toimivat käytännöt.

Järjestöjen tekemä työ tulee huomioida myös rahoituksen tasolla, ja maakuntien on huolehdittava sote-järjestöjen riittävästä rahoituksesta.

Syömishäiriöliitto vaatii, että hyvinvointialueet varmistavat sote-järjestöjen integraation sote-keskuksiin siten, että järjestöjen asiantuntijuus valjastetaan osaksi potilaan hoitokokonaisuutta.

Kiinnostuitko?

Lisätietoa Syömishäiriöliiton aluevaalitavoitteista antaa toiminnanjohtaja Kirsi Broström, puh. 040 752 9526, .

#aluevaalit #ihmisensote #järjestöt