Syömishäiriöliitto Mielenterveyspoolin jäseneksi

19.9.2018

Syömishäiriöliitto – SYLI ry on liittynyt Mielenterveyspoolin jäseneksi.

Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

”Lähdimme mukaan Mielenterveyspooliin, joka on isojen ja pienten mielenterveysjärjestöjen yhteenliittymä. Mielenterveysasioihin liittyy edelleen stigmaa – siksi on tärkeää yhdistää monta toimijaa, koska yhdessä olemme vahvempia”, Syömishäiriöliiton toiminnanjohtaja Kirsi Broström sanoo.

Syömishäiriöliitto pystyy omalla asiantuntemuksellaan tuomaan pooliin erityisosaamista ja sitä kautta vahvistamaan omaa vaikuttamistoimintaansa syömishäiriötä sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Pienen järjestön vaikuttamistyö tehdään tehoikkaimmin yhdessä muiden toimijoiden kanssa, ja tähän Mielenterveyspooli tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden.

Lue lisää Mielenterveyspoolista, sen toiminnasta ja muista jäsenistä.