Syömishäiriöt lisääntyneet ja oireilu vaikeutunut lapsilla ja nuorilla koronapandemian aikana

oranssilla pohjalla mustaa tekstiä
26.1.2022

Koronapandemian aikana yhteydenottojen ja osallistumisten määrä Syömishäiriöliiton valtakunnallisiin ja alueellisiin tukipalveluihin on lisääntynyt. Olemme ajatelleet tämän viittaavan syömishäiriöoireilun vaikeutumiseen ja ilmaantuvuuden kasvuun sekä läheisten kokemaan tuen tarpeen muutokseen.

Duodecimin artikkeli vahvistaa käsityksemme: koronpandemia on lisännyt ja pahentanut lasten ja nuorten syömishäiriöoireilua.

Syömishäiriöiden ilmaantuvuus on kasvanut monissa länsimaissa jopa kaksin- tai kolminkertaiseksi. Ennen pandemiaa syömishäiriöön sairastuneiden oireilu on koronan aikana pahentunut.

Kanadassa 9-18 –vuotiaiden laihuushäiriötapausten lukumäärä on kasvanut eniten alueilla, joilla myös koronainfektiota oli eniten. Suomessa HUS:n lasten- ja nuortenpsykiatrian yksikössä syömishäiriödiagnoosin saaneiden, hoidossa olevien potilaiden määrä on vuosina 2018-2021 lisääntynyt yli 200 potilaalla.

Yleisesti syömishäiriöiden lisääntyneeseen määrään ja oireilun vaikeutumiseen on monia mahdollisia syitä, kuten

  • sosiaalinen eristäytyminen ja psyykkisen kuormituksen kasvaminen
  • syömishäiriöihin liittyvien pakko-oireisten piirteiden vahvistuminen hygieniavaatimusten ja tartunnan pelon myötä
  • oman videokuvan katsomisen toistuvuuden lisääntyminen virtuaalitapaamisten myötä.

Hoitokontaktien määrän väheneminen ja muuttuminen etävastaanotoiksi on voinut vaikuttaa saadun hoidon laadun heikentymiseen. Myös sosiaalihuollon palveluiden tarpeen määrä on lisääntynyt. Lisäksi esitetään, kuinka koronapandemia olisi tuonut esiin jo vuosia kehittymässä olleen laajamittaisen syömishäiriöepidemian.

Syömishäiriöitä koskeva Käypä Hoito –suosituksen päivitys aloitetaan lähiaikoina: syömishäiriöiden hoitoon on saatava tuoreet ohjeet ja selkeä hoidon porrastus. Jotta syömishäiriöitä koskevaan lisääntyneeseen hoidon tarpeeseen voidaan vastata, edellytetään toimivaa yhteistyötä perustason toimijoiden, sosiaali- ja perhepalveluiden sekä erikoissairaanhoidon kesken.


Anna Penttilä

viestintäkoordinaattori
Syömishäiriöliitto – SYLI