Yhteinen rintama

Yhteinen rintama tarkoittaa, että kaikki syömishäiriöön sairastuneen hoitoon ja tukemiseen osallistuvat tahot (hoitotaho, koti, koulu, harrastukset yms.) toimivat johdonmukaisesti yhdessä sovitun linjan mukaisesti. Tavoitteena on mukautumisen lopettaminen.

Kun kaikki toimivat johdonmukaisesti syömishäiriötä vastaan, voi sairastava alkaa luottaa siihen, että syömishäiriön haastaminen on turvallista ja hän voi asteittain alkaa luopua oireilusta.

Tämä osio pohjautuu Maudsley-menetelmään, joka on anoreksiaa sairastavan nuoren hoitoon kehitetty perhepohjainen hoitomalli. Ohjeet on tarkoitettu erityisesti sairastavan vanhemmille. Mallissa on kuitenkin paljon toimivia ohjeita myös muita syömishäiriön muotoja ajatellen ja ajatuksiksi silloin, jos sairastunut on esimerkiksi puoliso tai ystävä.

Yhteinen rintama toipumisen tukena

On tärkeää, että kaikki perheenjäsenet tietävät, miten kotona tulisi toimia. Kaikkien tulee olla tietoisia hoidon tavoitteista ja sitoutua niihin. Sairastunut hakee herkästi mahdollisuutta toteuttaa syömishäiriön sääntöjä siltä, joka helpoimmin antaa siihen luvan.

Syömishäiriö pyrkii hajottamaan rintaman

Yhteisen rintaman pitäminen on erittäin tärkeää myös siksi, että syömishäiriö käyttää hyväkseen kaikki tilanteet aiheuttaakseen epävarmuutta sairastuneen mieleen. Jos annetut kehotukset ja neuvot ovat ristiriitaisia, sairastunut ei voi luottaa siihen, että syömishäiriön haastaminen on turvallista, tai että edes auttajat tietäisivät mitä ovat tekemässä.

Yhteisen rintaman pitämiseksi sairastuneen läsnä ollessa ei tulisi kritisoida tai arvostella toisten hoitoon ja tukeen osallistuvien tekemisiä tai tekemättä jättämisiä. Jos jokin asia hoidossa tai toisen käytöksessä ihmetyttää, keskustellaan nämä asiat selväksi silloin, kun sairastunut ei ole paikalla.

Yhteinen rintama käytännössä

Esimerkiksi sairastuneen kysyessä läheisiltään onko hänen syötävä kaikki ruoka lautaselta, yhteisen rintaman pitäessä jokainen tilanteessa oleva vastaa ”kyllä, se on täysin turvallista!”. Kannattaa välttää tilannetta, jossa tuen antaminen muuttuukin kiistelyksi siitä, miten asiaan tulisi suhtautua:

– Olet jo syönyt aika hyvin, riittäisiköhän tuo…

– Ei, ravitsemusterapeuttihan sanoi, että kaikki pitäisi syödä!

– Joo, mutta onhan tuo tosi iso annos! Ei ihme, jos X ei jaksa kaikkea.

Sairastuneen tulkinta tilanteesta on: ”Tämä annos on siis minulle liian iso eikä minun pidä syödä sitä loppuun!” Tukena olevien väitellessä toimintalinjasta huomio kiinnittyy epäolennaisiin asioihin, sairastunut ei saa tarvitsemaansa apua ja syömishäiriö on voittanut taas yhden erän. Näin syömishäiriö käyttää ”hajota ja hallitse” – taktiikkaa.

Miksi yhteinen rintama ei aina toteudu kotona?

Perheessä, jossa lapsi tai nuori on sairastunut syömishäiriöön, ei aina ole helppoa saada aikaan yhteistä rintamaa. Tavallisimmat tilanteet ja niiden aiheuttajat on esitetty alla.

 • Toinen vanhemmista kieltää syömishäiriön olemassaolon. Tämä usein liittyy syömishäiriömyytteihin ja vääriin käsityksiin syömishäiriöstä.
 • Vain toinen vanhemmista on vakuuttunut siitä, että heidän tulisi osallistua nuoren hoitoon. Tähän liittyy usein vanhemman omaa syyllisyyden tunnetta (entä jos vain pahennan tilannetta?!) ja virheiden pelkoa.
 • Vanhemmat ovat yhtä mieltä toiminnan tarpeesta, mutta eivät toteuttamistavasta. Tämä liittyy yleensä puutteellisiin tietoihin koskien syömishäiriöiden hoitoa.
 • Sairastuneen paino on korjaantunut, jolloin toinen vanhemmista alkaa kyseenalaistaa syömisen ja toisen vanhemman toiminnan tärkeyttä. Tähän liittyy yleensä vanhemman oma ristiriitainen suhtautuminen kehoon sekä puutteelliset tiedot syömishäiriötä ylläpitävistä tekijöistä.
 • Toinen vanhemmista menee mukaan syömishäiriön rintamajakoon ja alkaa sulkea toista pois. Tämä on mukautumiskäyttäytymistä, jota aiheuttaa vanhemman väsyminen ja räjähdysten pelko.
 • Vanhempien välit ovat riitaisat muistakin syistä, ja syömishäiriö on vain yksi lyömäase muiden joukossa. Tätä nähdään eroperheissä.
 • Toinen vanhemmista toimii, toinen on luovuttanut. Tämä liittyy usein vanhemman uupumukseen ja sitä seuraavaan toivottomuuden tunteeseen.
 • Yhteinen rintama on olemassa, mutta ei syömishäiriötä vaan sairastunutta vastaan. Tällöin syömishäiriön ulkoistaminen ei ole onnistunut ja vanhemmat näkevät tilanteen sairastuneen syynä.

Ratkaisuja yhteisen rintaman muodostamiseen

 • oikean tiedon hankkiminen / antaminen syömishäiriöistä
 • oman jaksamisen vaaliminen esimerkiksi vuorottelemalla ja vastuuta jakamalla
 • vanhempien luontaisten vahvuuksien hyödyntäminen
 • vanhempien yhteinen oma aika, joka antaa mahdollisuuden keskusteluun
 • syömishäiriön ulkoistamisen opettelu
 • perhepalaverit ja perheen sääntöjen kirjaaminen ylös
 • suora tiedonkulku vanhempien välillä – sairastunutta ei käytetä siihen

Lähteet ja lisätietoa

Tämä osio on lyhennelmä mielenterveystalo.fi -sivuston Syömishäiriön omahoito-ohjelmasta läheisille.

Yhteinen rintama | Mielenterveystalo.fi

Tulosta: