På svenska

Ätstörningsförbundet i Finland rf erbjuder kunskap, stöd och verksamhet för de som insjuknat i en ätstörning eller som kämpar med sitt förhållande till maten och kroppen.

Vi stöder dig som är närstående till någon som insjuknat i en ätstörning samt dig som stöter på någon form av ätstörning i vardagen. Vi utmanar även de strukturer i samhället som orsakar ätstörningar.

Ätstörningsförbundet i Finland rf

  • kunskap om ätstörningar
  • stöd för personer som insjuknat, personer med symptom, personer i risk att insjukna, personer som håller på att bli friska
  • stöd för närstående
  • mod att utmana de strukturer i samhället som orsakar ätstörningar

Material och info om ätstörningar

Broschyren Ätstörning. En sjukdom du kan tillfriskna från. 

Broschyren För dig som har en närstående med en ätstörning.

Broschyren Hur borde vi prata om den där vikten. 

Bekanta dig med Ätstörningscentrums mångsidiga webbsidor om ätstörningar. Ätstörningscentrum har  rådgivningstelefon på svenska, tel. 050 522 0077.

Etelän-SYLIs webbsidor på svenska ger kunskap om hur man söker vård.

Kolla även den svenska Frisk & Fris webbsidor för mångsidig och pålitlig information.