På svenska

Ätstörningsförbundet syftar till att öka kunskapen och förståelsen om ätstörningar, baserade på erfarenheter, för att förbättra och främja behandling och rehabilitering av patienter med ätstörningar, för att skydda rättigheterna för sina medlemmar, att öka medvetenheten om de frågor som de som den representerar kan ställas inför, och att stödja verksamhet i sina medlemsorganisationer.

Syömishäiriöliitto-SYLI ry (Ätstörningsförbundet i Finland rf) grundades 2004. Huvudkontoret ligger i Åbo. Det finns också två  lokala aktivitetcentrum (SYLI-centrum): i Tammerfors och i Kuopio.

Den riksomfattande organisationen företräder dem som lider av ätstörningar och deras nära vänner och familj.

Ätstörningsförbundet syftar till att öka kunskapen och förståelsen om ätstörningar, baserade på erfarenheter, för att förbättra och främja behandling och rehabilitering av patienter med ätstörningar, för att skydda rättigheterna för sina medlemmar, att öka medvetenheten om de frågor som de som den representerar kan ställas inför, och att stödja verksamhet i sina medlemsorganisationer.

Våra kärnvärden är hopp, tillit, respekt och omtanke samt expertis baserad på egen erfarenhet av ätstörningar.

De lokala medlemsföreningarna ansvarar för att upprätthålla lokal verksamhet, till exempel kamratgrupper. För tillfället finns det sju medlemsorganisationer i hela landet.