Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Yhdistys: Syömishäiriöliitto – SYLI ry
Y-tunnus: 1899583-5

Yleistä henkilötietojen käytöstä

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä toukokuussa 2016 voimaan astunutta ja 25.5.2018 alkaen kansallisesti sovellettavaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on perusteltua asiakassuhteeseen, sopimuksiin, sivuston käyttöön, lakisääteisiin velvoitteisiin tai henkilön suostumukseen perustuen.

Mitä tietoja keräämme ja säilytämme

Sivustollamme on käytössä jäseneksiliittymislomake ja vaihtelevasti muita erilaisia tilauslomakkeita. Lomakkeiden välityksellä kerätyt henkilötiedot perustuvat aina rekisteröidyn suostumukseen (lomakkeiden käyttäminen on vapaaehtoista).

Keräämme seuraavia henkilötietoja lomakkeiden avulla:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Esitteiden tms. tilauslomakkeissa postitusosoite ja puhelinnumero
  • Laskutettava materiaali: tarvittavat laskutustiedot

Jäsenrekisteriin kerätystä tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta voit lukea lisää jäsenrekisterin tietosuojaselosteesta: Tietosuojaseloste jäsenrekisteri

Säilytämme lomakkeiden kautta kertyneitä henkilötietoja sen ajan kuin on asiakassuhteen, jäsenyyden ja palvelun tuottamisen kannalta tarpeellista.

Lisäksi keräämme analytiikkatyökalujen avustuksella seuraavia anonymisoituja henkilötietoja:

  • Sivuston käyttö- ja selaustiedot
  • Käytetyn laitteen tunnistetiedot

Keräämme näitä tietoja kehittääksemme toimintaamme ja tietotustamme. Säilytämme analytiikan avulla kerättyjä anonymisoituja henkilötietoja 26 kuukautta. Anonymisoidut tiedot eivät ole yhdistettävissä kehenkään tiettyyn henkilöön.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa rekisteröityä koskevat henkilötiedot mikäli rekisteröity haluaa peruuttaa antamansa suostumuksen tai mikäli kyseisiä henkilötietoja ei enää tarvita palvelun tai asiakassuhteen hoitamiseksi. Rekisterinpitäjän ei tarvitse poistaa henkilötietoja rekisteristä mikäli laki edellyttää henkilötietojen säilyttämistä.

Henkilötietojen käsittely ja suojaus

Yksilöityihin henkilötietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjän henkilökunnalla ja järjestelmien teknisillä toimittajilla. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Henkilötietoja säilytetään digitaalisessa muodossa tietomurroilta suojatussa paikassa. Anonymisoituja henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kuten analytiikkakumppaneille. Emme luovuta yksilöityjä henkilötietoja kolmansille osapuolille pois lukien erikoistapauksissa lain vaatimat luovutukset viranomaisille.

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä. Käytämme sivustolla Google Analytics -seurantaohjelmaa, joka hyödyntää evästeitä. Evästeiden käytöllä seuraamme muun muassa sivustomme kävijämääriä ja käyttäjien toimintaa sivustollamme.

Lisätietoja Google Analytics -seurantaohjelmasta ja evästeistä.

Keräämme kaikki sivustolla käytettävät evästeet anonyymisti. Google Analytics -kävijäseurannan kautta näemme esimerkiksi kuinka monta ihmistä on käynyt sivustolla ja mitä sivuja he ovat selanneet, mutta edellä mainittuja tietoja ei koskaan yhdistetä toisiin rekistereihin, jolloin henkilötiedot pysyvät anonyymeinä.

Voit halutessasi estää Google Analyticsin evästeiden käytön muokkaamalla selaimesi asetuksia tai vaihtoehtoisesti lataamalla Google Analytics Opt-out lisäosan selaimeesi.