Kannanotto: Et ole sitä mitä syöt

26.10.2018

Olet mitä syöt -ohjelma on taas alkanut pyöriä Suomen televisiossa lähes vuosikymmenen tauon jälkeen. Ikävä kyllä. Olisimme mielellämme nähneet vuonna 2018 jollain muulla otteella toteutetun hyvinvointiin keskittyvän ohjelman.

Ohjelman formaatti on kansainvälinen ja varmasti useimmille tuttu. Jos ei, niin tässä kertaus: Ohjelmaan hakeutuu henkilöitä, jotka toivovat asiantuntijalta muutosta omiin elintapoihinsa. Osallistujat ovat eri elämäntilanteissa, mutta useimmiten heitä yhdistää tarve saada apua ylipainoon ja ruokailutottumuksiin elämänlaadun parantamiseksi.

Ohjelman siinä osassa, joka katsojalle näytetään, urheilulääkäri Pippa Laukka arvostelee suorasukaisesti osallistujien kokoa, ulkomuoto ja elämäntapaa. Olet mitä syöt tarjoaa ratkaisuksi ongelmiin tiukkaa ylhäältä alaspäin saneltua ruokavalioremonttia. Ravitsemusterapeuttia, ruokavalio-ohjauksen ammattilaista, ohjelmassa ei nähdä.

Ohjelman on tarkoitus olla viihdettä, ja viihdehän perustuu aina kärjistykselle. Silloin kun viihdettä tehdään ihmisen hyvinvoinnin kustannuksella, meitä Syömishäiriöliitossa ei naurata.

Kyseenalaistamme vahvasti ohjelman painonpudotukseen ja osallistujien kehon negatiiviseen kommentointiin tähtäävän konseptin. Olet mitä syöt välittää vahingollista ja syyllistävää suhdetta omaan kehoon ja ruokaan. Laihdutus altistaa aina häiriintyneelle syömiskäyttäytymiselle ja jopa syömishäiriöille. Se, kenellä sairaus lopulta puhkeaa, on usein arpapeliä ja monen asian summa. Toivomme, että ohjelmaan valitut on esihaastateltu hyvin ja heidän alttiutensa syömishäiriöön sairastumiselle on kartoitettu. Varmaa seulaahan ei ole, joten on erittäin todennäköistä, että joku osallistuja alkaa kärsiä ohjelman seurauksena häiriintyneestä keho- tai ruokasuhteesta.

Tiedämme nykytutkimuksen valossa, että laihduttaminen useimmiten lihottaa. Mikäli painonhallinnassa haluaa onnistua, tulee laihduttaminen lopettaa, ja opetella rento ruokasuhde sekä taito kuunnella oman kehon ja mielen viestejä. Kehon ja mielen viestien kuunteleminen ja intuitiivisen syömisen opettelu on pitkä prosessi, joka vaatii usein ravitsemusohjauksen lisäksi psyykkistä tukea. Intuitiivisen syömisen opettelu johtaa mm. tasapainoisempaan ruokasuhteeseen, parempaan kehotyytyväisyyteen sekä terveemmän ruokasuhteen siirtymiseen omille lapsille.

Kumman sinä valitsisit? Nopean laihtumisen syyllistävällä pikadieetillä vai taidot, joilla pystyy pitämään itsestä huolta lopun elämää? Toisesta saa televisioviihdettä, toinen tukee mielen ja kehon aitoa hyvinvointia.

Syömishäiriöliitto on saanut useita yhteydenottoja, jossa tuomitaan erityisesti ohjelman asiantuntija Pippa Laukan toimintametodit, ja viitataan siihen, että hänet on aiemmin valittu SYLI-kummiksi. SYLI-kummit ovat tehneet tunnetuksi Syömishäiriöliittoa tai lisänneet syömishäiriötietoutta liiton arvoihin sopivalla tavalla. Mukana äänestyksessä on ollut myös henkilöitä, jotka ovat kyseenalaistaneet ja haastaneet vallitsevia ulkonäköihanteita ja laihdutuskeskustelua. SYLI-kummi valitaan vuosittain avoimen äänestyksen perusteella.

Laukka äänestettiin SYLI-kummiksi vuonna 2015. Tuolloin hän puhui julkisesti omasta syömishäiriöistään, loi monelle uskoa siihen, että pitkästäkin syömishäiriöistä voi toipua sekä toi ansiokkaasi bikini fitness -lajin varjopuolia esille.

Laukan nykyinen rooli Olet mitä syöt -ohjelman epäsensitiivisenä ja syyllistävänä asiantuntijana ei vastaa Syömishäiriöliiton arvomaailmaa. Syömishäiriöliitto haluaa jatkossakin työskennellä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa kaikenkokoiset ja -muotoiset ihmiset voisivat kokea olevansa arvokkaita omana itsenään.

Kirsi Broström, toiminnanjohtaja
Syömishäiriöliitto – SYLI ry