Mielenterveysjärjestöjen #terapiatakuu-kansalaisaloitteen tavoitteena on nopeampi pääsy mielenterveyshoitoon

6.3.2019

Syömishäiriöliitto on mukana #terapiatakuu-kansalaisaloitekampanjassa. Terapiatakuu-kansalaisaloite tavoittelee kaikille nopeaa pääsyä mielenterveysapuun ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen.

Terapiatakuussa soveltuvaa varhaista hoitoa tarjottaisiin jo terveydenhoidon perustasolla. Hoidon tarve tulee arvioida välittömästi apua haettaessa, ja oireen mukaisen terapiahoidon tulee alkaa kuukauden sisällä.

Terapiatakuu kattaa mielenterveystyötä tekevän ammattilaisen toteuttaman soveltuvan hoitomuodon, joka vastaa potilaan oireita ja avuntarvetta. Hoidon alkamiseksi riittää terveydenhuollon ammattilaisen perusterveydenhuollossa toteama hoidon tarve.

Terapiatakuun avulla potilas saisi hoitoa, vaikka hänellä ei olisi taloudellista mahdollisuutta hakeutua yksityiseen psykoterapiaan. Mikäli potilas tarvitsee varhaisen terapiajakson jälkeen jatkohoitoa, hänet ohjataan erikoissairaanhoidon tai Kelan psykoterapiatuen piiriin.

Ehdotettu lakimuutos parantaisi hoidon saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Terapiatakuu rakentaisi Suomeen tehokkaan mielenterveyshoidon perustason ja täydentäisi nykyjärjestelmää tuomalla avun saataville nopeammin ja helpommin.

Terapiatakuun vuosikustannus on toteuttamistavasta riippuen noin 35 miljoonaa euroa. Mikäli koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat saisivat terapiatakuun myötä varhaista hoitoa peruspalveluissa, arviolta 7500 henkilöä kuntoutuisi vuosittain etuuksien piiristä työelämään. Tämä tuottaisi noin 300 miljoonan vuosittaisen kustannussäästön. Terapiatakuuseen sijoitettu euro merkitsee siten kokonaisuutena lähes kymmenen euron säästöä.’

Tutustu tarkemmin kansalaisaloitteen sisältöön. 

Allekirjoita kansalaisaloite.