Oman Elämänsä Urheilija -projekti ehkäisee urheilijoiden syömishäiriöitä

Kuvassa on maassa istuma urheilija venyttelemässä.
9.10.2020

Syömishäiriöiden hoitoon ja kuntoutukseen keskittyvän Syömishäiriökeskuksen kesällä 2020 käynnistynyt Oman Elämänsä Urheilija -projekti on tuottanut urheiluvalmentajille maksutonta materiaalia syömishäiriöiden liittyen.

Projektin tarkoituksena on ennaltaehkäistä urheilijoiden häiriintynyttä syömistä ja syömishäiriöitä sekä kehittää ennaltaehkäisyyn toimintamalleja urheilijoiden parissa. Samalla Oman Elämänsä Urheilija lisää syömishäiriötietämystä urheiluyhteisöissä ja poistaa syömishäiriöihin liittyvää stigmaa.

Projekti toteutetaan laajassa yhteistyössä eri urheiluorganisaatioiden kanssa, ja se kehittää koulutusmateriaaleja urheilijoille, valmentajille, vanhemmille ja terveydenhuollon asiantuntijoille. Projektin puitteissa järjestetään luentoja ja koulutuksia sekä tehdään yhteistyötä laajan asiantuntijaverkoston parissa, johon myös Syömishäiriöliitto kuuluu

Maksuttomat valmentajaoppaat ennaltaehkäisyn tukena

Projekti on työstänyt kaksi opasta valmentajien tueksi. Oppaassa I kerrotaan urheilijoiden häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä ja sen riskeistä ja oppaassa II annetaan käytännön vinkkejä ja työkaluja siihen, millaisiin asioihin valmentajien olisi hyvä kiinnittää huomiota urheilijan syömiskäyttäytymisessä. Lisäksi valmentajille on koottu käytännön työkaluja teemaan liittyen.

Löydät oppaat Oman Elämänsä Urheilija -sivustolta.

Kuva: Alora Griffiths/Unsplash