RESET – pojat ja kehot -hankkeen toiminta käynnistyy

Kuvassa tummalla taustalla iso, vaalea, taaksepäin osoittava nuoli sekä teksti: RESET pojat ja kehot.
11.11.2021

RESET-hanke haluaa tarjota pojille ja miehille kehorauhan. Kehorauhaa lähdetään tavoittelemaan kehittämällä poikien mahdollisuuksia käsitellä kehoasioita ja lisäämällä heitä kohtaavien ammattilaisten osaamista kehoteemoihin liittyen. Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö, mukana on Syömishäiriöliiton lisäksi Helsingin Poikien talo. Hanke on kaksivuotinen ja Stean rahoittama.

Ulkonäköpaineet ja epärealistiset kehoihanteet tuottavat pahaa oloa ja kehotyytymättömyyttä sukupuolesta riippumatta. Kehotyytymättömyyden puolestaan tiedetään altistavan mm. vahingolliselle liikunta- ja syömiskäyttäytymiselle. RESET – pojat ja kehot -hanke haluaa nostaa aiheen yleiseen keskusteluun erityisesti pojaksi identifioituvien näkökulmasta.

Hankkeella on kaksi päätehtävää. Ensimmäinen on tarjota pojille mahdollisuuksia ja työkaluja asian käsittelemiseen. Hankkeessa pilotoidaan australialaista RESET-keskustelumallia, joka on suunnattu 13–18-vuotiaille pojille. RESET tarkoittaa suomeksi nollaamista, alkutilaan palauttamista tai muuttamista, mikä kuvaa mallin tavoitetta auttaa nuoria resetoimaan tietynlaisen kehon ihannointia ja siihen liittyviä ajatuksia.

Käytännössä pilotointia tehdään ammattilaisten ohjaamien pienryhmäkeskusteluiden kautta. Keskusteluilla pyritään parantamaan osallistujien kehosuhdetta, ennaltaehkäisemään syömishäiriöitä ja muuta syömiseen, liikkumiseen tai oman kehon muokkaamiseen liittyvää oireilua sekä lisäämään osallistujien tietämystä aiheesta. RESET-keskustelumallin soveltuvuutta Suomen oloihin testataan hankkeen aikana, minkä jälkeen se jää ammattilaisten käyttöön.

Hankkeen toinen päätehtävä on kouluttaa nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia tukemaan nuoria, lisäämään ammattilaisten tietämystä ja uskallusta puhua aiheesta sekä vähentämään stigmaa poikien kehosuhteen haasteiden ympärillä. Koulutukset toteutetaan webinaareina, joissa käsitellään mm. kehosuhteeseen, syömishäiriöihin, mediakasvatukseen ja kuntodopingiin liittyviä aiheita.

Hanketta voi seurata Instagramissa ja Facebookissa.

Hankkeessa työskentelevät:

  • Hanna-Kaisa Jussila, kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö, hanna-kaisa.jussila(at)-klinikka.fi
  • Katri Mikkilä, asiantuntija, Syömishäiriöliitto – SYLI, katri.mikkila(at)syomishairioliitto.fi
  • Tommi P Pesonen, vastaava ohjaaja, Helsingin Poikien Talo, tommi.p.pesonen(at)poikientalo.fi

Tavoitat hanketiimin myös osoitteesta reset(at)a-klinikka.fi

Lisää hankkeesta A-klinikkasäätiön sivuilta.