Syömishäiriöliiton poikkeuskevään sähköiset tukipalvelut koettiin vaikuttaviksi

Kuvassa on pelastusrengas, joka symboloi avun tarjoamista.
11.6.2020

Poikkeuksellinen kevät sai Syömishäiriöliiton tukipalvelut digiloikkaamaan nopealla aikataululla chattiin, Zoomiin ja sosiaaliseen mediaan aiempaa laajempana kokonaisuutena. Siirtymä etäpalveluihin saatiin toteutettua nopealla aikataululla hyvällä ja sujuvalla yhteistyöllä koko Syömishäiriöliiton tiimin kesken. Kaikille suurena (eikä varmasti mieluisana) yllätyksenä tulleesta tilanteesta huolimatta palvelut saatiin pyörimään ja kävijäpalautekin on ollut pääosin positiivista.

Etätuki auttoi jaksamaan paremmin ja lievitti yksinäisyyttä

16.3. alkaneen poikkeusajan myötä Tampereen ja Kuopion SYLI-keskukset sulkivat ovensa kävijöiltä ja työntekijät ryhtyivät järjestämään kahvihetkiä etänä Zoom-verkkotyökalun avulla. Samoin ahmintatyyppisesti oireilevien ryhmä järjestettiin joka toinen viikko etänä. Tämä mahdollisti kävijöille osallistumisen ryhmiin sijainnista riippumatta. Vapaaehtoisten ohjaaman, supersuositun SYLI-chatin rinnalle tuotiin viikoittainen työntekijöiden luotsaama chatti. Chatti aloitettiin viikoittaisella teemalla, mutta kokemus osoitti keskustelun sujuvan paremmin ilman tiettyä aiherajausta. Myös tukipuhelin toimi kevään ajan kahdesti viikossa, jotta kenenkään ei tarvitsisi poikkeusoloissa jäädä yksin.

Etäpalveluiden käyttäjäkokemuksia kartoittavan kyselyn mukaan toimintamme tavoitti poikkeusaikana aivan uusia kävijöitä, sillä vastanneista 39% oli käyttänyt tukipalveluita ensimmäistä kertaa poikkeusaikana. Vastaajista 72% koki, että Syömishäiriöliiton tarjoama etätuki oli riittävän tiivistä ja monipuolista, 67% koki saaneensa etätuen kautta tukea jaksamiseen ja yksinäisyyden kokemus oli lieventynyt 56%:lla vastaajista.

Etäpalveluiden piiriin oli hakeuduttu, koska se oli nyt valtakunnallisesti mahdollista ja osalle taas etäpalvelut toimivat livetoimintaa korvaavana tukena. Kävijöiden kokemusten mukaan liiton järjestämä toiminta mahdollisti vertaistuen turvallisessa, toipumismyönteisessä ilmapiirissä. Osalle etätuen piiriin hakeutuneista syy osallistua, oli mahdollisuus tulla mukaan toimintaan anonyymina, ilman livekohtaamista. Viikoittaiset Instalivet ja niissä käsitellyt teemat saivat kävijöiltä laajasti kiitosta. Osalle vastaajista ne toimivat erityisen tärkeänä kanavana saada asiallista syömishäiriötietoa ja vertaistukea.

Sähköisiä tukipalveluita tarjolla koko kesä

Vaikka Tampereen ja Kuopion SYLI-keskukset avasivat ovensa kävijöille 4.6. jatkuvat valtakunnalliset etäkahvihetket Zoomin välityksellä keskiviikkoisin 15-16.30 aina 8.7. saakka. Vapaaehtoisten ohjaama SYLI-chat jatkaa keskiviikkoisin 18-19.30 läpi kesän. Tukipuhelin vastaa tuttuun tapaan maanantaisin 9-15 koko kesän. Lue lisää tukipalveluista täältä.

Kuva: Jametlene Reskp / Unsplash