Kelan muu kuntoutus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos:

  • olet alle 65-vuotias
  • sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin (myös opiskelu ja työ)
  • kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden
  • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus voi olla terapiaa (esim. psykoterapiaa, toimintaterapiaa tai neuropsykologista kuntoutusta); moniammatillista yksilökuntoutusta kuntoutuslaitoksessa tai kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Kuntoutuspsykoterapia

Voit saada Kelan korvaamaa psykoterapiaa, jos:

  • olet 16–67-vuotias ja
  • työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi ja
  • olet saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen vähintään 3 kk asianmukaista hoitoa

Terapian hakemiseen vaaditaan psykiatrin kirjoittama lääkärinlausunto. Kuntoutuspsykoterapiaa myönnetään vuodeksi kerrallaan, enintään 3 vuotta. Kelan maksama enimmäiskorvaus yksilöterapiassa on 57,60 euroa/käyntikerta. Loppuosan henkilö maksaa itse.

Lähteet

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Tulosta: