Nya svenskspråkiga broschyrer om ätstörningar

6.11.2019

Svenska dagen till ära har Ätstörningsförbundets broschyrer publicerats på svenska. Ätstörningsförbundet fick understöd från Stiftelsen 7:de Mars Fonden som möjliggjorde framställningen av materialet.

Den ena broschyren är en allmän infobroschyr om ätstörningar. I broschyren berättas kort och lättförståeligt basfakta om ätstörningar (omfång 8 sidor). Den andra broschyren riktar sig till personer som har en närstånde med en ätstörning (omfång 12 sidor).

Broschyrerna behandlar bl.a. följande teman:

  • vad ätstörningar är och inte är
  • vem som drabbas av ätstörningar och varför
  • vad gör man om man misstänker att en närstående har en ätstörning
  • tillfrisknande
  • hur man kan söka hjälp
  • vad en närstående kan göra för att hjälpa den insjuknade
  • fakta om Ätstörningsförbundet

Broschyrerna passar för:

  • personer som befinner sig i riskzonen för att utveckla en ätstörning
  • de insjuknade
  • de närstående
  • professionella som är i kontakt med insjuknade och närstående (t ex vårdpersonal, pedagoger, idrottspersonal)

Infobroschyren kan läsas här.

Broschyren för de närstående kan läsas här.

Om du behöver beställa broschyrer i tryckt form, går det utmärkt. Broschyrer är gratis, men vi debiterar den postkostnad som beställningen medför. Beställ broschyrer per e-post: info (at) syomishairioliitto.fi.

Muita kirjoituksia samasta aiheesta